İnşaat sektörüne yeni Rekabetçilik Programı kapsamında 1,6 milyar levadan fazla destek verilecekCuma, 31 Mart 2023

İnşaat sektörüne yeni Rekabetçilik Programı kapsamında 1,6 milyar levadan fazla destek verilecek

Yenilik ve Büyüme Bakanlığı’ndan (MİR) yapılan açıklamaya göre, MİR Avrupa Birliği (AB) Rekabet Edebilirlik Fonları Genel Müdür Yardımcısı Kalin Marinov, Bulgaristan İnşaatçılar Odası tarafından düzenlenen "İnşaat Alanındaki Zorluklar ve Fırsatlar - Yeniliklerin, Yeni Teknolojilerin ve Becerilerin Rolü Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki iki yıl içinde 2021-2027 Dönemi İşletmelerde Rekabetçilik ve Yenilikler (PKİP) Programı kapsamında toplam değeri 1,6 milyar levadan fazla hibe desteği ve toplam 1,6 milyar leva tutarında finansal araçların sağlanması için başvuru süreçleri başlatılacak” diye kaydetti.

AB Rekabet Edebilirlik Fonları Genel Müdür Yardımcısı, Bulgar işletmelerinin büyümesini teşvik etmek için Bakanlık tarafından sağlanan önlemleri sundu ve inşaat sektörüne uygun finansal araçları vurguladı. Marinov, “Halihazırda Bulgaristan'daki finansal araçların Fon Yöneticisi ile 1,2 milyar leva tutarında bir anlaşma imzaladık ve planlanan araçların bir kısmının geliştirilmesi piyasa istişareleriyle başladı ve fonları işletmelere yatıracak finansal aracıların seçiminin yakında yapılması bekleniyor. Onlar hem borç hem de öz kaynak finansal araçları uygulamaya yönelik olup, aynı zamanda hibe fon kaynaklarıyla birlikte de uygulanabilir. Onlarla şirketler rekabet güçlerini, bilimsel araştırma kapasitelerini ve modern üretim çözümlerini uygulama kapasitelerini geliştirecek, yeni işler, dijital teknolojiler yaratacak, enerji ve kaynak verimliliklerini iyileştirmek için projeler uygulayacaklar” diye ekledi.

Genel Müdür Yardımcısının ifadesine göre, inşaat sektöründeki şirketler ayrıca yeni Rekabetçilik Programı kapsamında verilecek hibelerden de yararlanabilecek. Marinov, “Kalkınma faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yeniliklerin uygulanmasına yönelik olarak bütçesi 420 milyon levayı aşan iki önlem kapsamında başvuruların başlatılması bekleniyor. Farklı ekonomik sektörlerden şirketler başvurabilecek ve projeleri, Akıllı Uzmanlaşma İçin İnovasyon Stratejisi’nin beş tematik alanın birinin kapsamında olmalıdır. Yıl sonunda aile şirketlerinin ve yaratıcı endüstriler ve zanaatçılıkla ilgili şirketlerin üretim kapasitelerini artırmak için 117,5 milyon leva bütçeli bir tedbir kapsamında başvurular başlayacak” diye açıkladı.

Konferansa ayrıca Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Mimar İvan Şişkov, Bulgaristan İnşaat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müh. İliyan Terziev, Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Yordanka Fındıkova ve çok önemli bir konuşma yapan Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu AB Komiseri Maria Gabriel katıldılar.


DİĞER HABERLER