İş dünyası temsilcileri: "Ekonomik ortam gittikçe kötüleşiyor"Pazartesi, 17 Aralık 2012

İş dünyası temsilcileri: Bulgaristan Sanayi Odası (BSK) kendi üyeleri arasında yaptığı geleneksel yıllık anketinin sonuçlarına göre iş dünyası temsilcilerinin yüzde 75'i Bulgaristan'da ekonomik ortamın geçen yıla kıyasla 2012 yılında kötüleştiğini, yüzde 21'i değişmediğini, ancak yüzde 2'i ise iyileşme olduğunu düşünüyorlar. Araştırma sayısı 500'ü aşan şirket yöneticisi ve sahiplerinin katılımıyla 1-10 Aralık döneminde yapıldı. Ankete katılanların yüzde 46'sı geçen yıl şirketlerinin ekonomik durumunun kötüleştiğini, yüzde 33'ü geçen yılki göstergeleri korumayı başardıklarını, yüzde 16'ı ise göstergelerin iyileştiğini açıkladılar.

Ankete katılan şirketlerin ekonomik krizin en olumsuz bir şekilde yüzde 61'i satışlara, yüzde 51'i yatırımlara, yüzde 49'u üretim hacmine ve yüzde 47'si iş yerlerine yansıdığını belirtiyorlar.

Ankete katılanların yüzde 79'u hükümetin 2012 yılında ekonomik krizi aşmaya yönelik önlemlerini başarısız bulurken, yüzde 12'si değerlendirmekte zorlanıyorlar, ancak yüzde 9'u ise olumlu olarak nitelendiriyor.

Ankete katılanların hemen hemen yarısı gelecek 2013 yılında ekonomik süreçlerin gelişimine dair karamsar olmaya devam ederken krizin ek olarak derinleşeceğini tahmin ediyorlar, yüzde 30'u her hangi bir değişme olmayacağını düşünürken, yüzde 16'sı da iyileşme olacağını umuyorlar.

2012 yılında banka kredisi kullanan şirketlerin payı yüzde 16 ile yükseliyor.

Açıkça görülüyor ki, iş adamları Avrupa Birliği Fonlarından çok, banka kredilerine güveniyor. Ankete katılanların yüzde 65'i önümüzdeki yıl Avrupa projesiyle finanse edilmek için aday olmayacaklarını, yüzde 26'sı bunu yapacaklarını, yüzde 9'u ise henüz karar vermediklerini belirtiyor.

İşçi personeli konusunda işverenlerin yüzde 44'ü son derece uzman bir kadro ve profesyoneller, yüzde 28'i yönetici kadro ve yüzde 21 oranında ise uygulayıcı personel bulmakta zorluk çektikleri ortada.

Ankete katılanların yarısından fazlası işlenen suçlarda, yolsuzluklarda, kayıt dışı ekonomide ve idari baskıda artış olduğu kanısındalar.

Bunların arasında en çok rüşvetçiliğin arttığı öne sürülüyor.


DİĞER HABERLER