İş müfettişleri dürüst olmayan işverenleri cezalandırdılarPerşembe, 31 Mayıs 2012

İş müfettişleri dürüst olmayan işverenleri cezalandırdılarKırcaali İli İş Müfettişliğinden verilen bilgiye göre, Nisan ayının başından bu yana yapılan 303 teftiş sırasında İş Yasasının toplam 1601 ihlali tespit edilmiş, 163 ceza makbuzu kesilmiştir. En çok kanun ihlali, giyim ve gıda üretimi, perakende ticaret, otelcilik ve restorancılık alanlarında olduğu tespit edilmiştir. En sık rastlanan kanun ihlalleri, işçi ücretlerinin ödenmemesi, sigortasız çalıştırma, yıllık izin ve dinlenme günleriyle ilgili oldukları tespit edilmiştir.

Firmalarda en çok rastlanan düzensizlikler arasında sağlıklı ve güvenli iş koşulları sağlanması açısından risk değerlendirilmesi yapılmaması ile zorunlu olan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğini bilmemeleridir.

Nisan ve Mayıs aylarında kesilen makbuzlara ödenilen para cezalarından 31 bin levadan fazla para toplanmıştır. Son iki ayda iş müfettişlerinin müdahalesi ile 402 556 leva tutarında geciktirilmiş işçi ücretleri ödenmiştir.

Geçen iki ay içinde tespit edilen kanun ihlalleri için işverenlere 1584 zorunlu idari tedbirler kararı uygulanmıştır. Bu zorunlu tedbirler işverenlere sunulan 1580 talimat ile imalat ve madencilik sektöründe kullanımdan çıkarılmış 4 tesisle ilgilidir.

Geçen dönemde Milli Gelir Ajansı, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Sigorta Enstitüsü gibi devletin diğer kontrol organları ile ortaklaşa 51 denetleme yapılmıştır.


DİĞER HABERLER