İş müfettişlerin müdahalesiyle 210 375 leva miktarında geciktirilmiş maaşlar ödendiCuma, 27 Ocak 2012

İş müfettişlerin müdahalesiyle 210 375 leva miktarında geciktirilmiş maaşlar ödendiBugün Kırcaali İş Müfettişliğinden 2012 yılının başından bu yana, Kırcaali'de toplam 118 iş teftişi yapıldığı bildirildi. 70 teftişin yıllık plan üzere, 33'ünün işverenlerin uymadıkları zorunlu talimatlar üzere, 15'inin ise alınan şikayetler ve uyarılar üzere yapıldığı açıklandı. Ayrıca Kırcaali İş Müfettişliği ile Milli Gelir Dairesi temsilcileriyle ortaklaşa olarak 13 teftiş gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Ocak ayı itibarıyla tespit edilen 567 Çalışma Kanunu ihlali için işverenlere toplam 98 ceza makbuzu kesildiği öğrenildi. Kesilen cezaların çoğu, işin risk değerlendirmesi yapılmaması ve işçilere talimat verilmemesi üzere sağlıklı ve güvenli iş koşullarıyla ilgili olduğu açıklandı.

İş sözleşmeleriyle ilgili ihlallerin de çok olduğu bildirildi. Birçok kişinin iş sözleşmesi olmaksızın çalıştırıldıkları ortaya çıktı. İşçilere ödenilen ücretlerle ilgili 30 ihlal tespit edilmiş. İş müfettişlerinin müdahalesi sonucu, bu ay toplam 210 375 leva değerinde geciktirilmiş maaşlar ödenmiştir. İş Müfettişliğinden en çok ihlallerin giyim üretim sektöründe, perakende satış yapan işletmelerde, otelcilik ve restorancılıkta olduğu belirtildi.

Kırcaali İş Müfettişliğinden tespit edilen ihlallerin ortadan kaldırılması için memurların
561 idari tedbir uyguladıkları bildirildi.


DİĞER HABERLER