İsmail Çauşev'in Her Gün Bir Hediye adlı çocuk kitabı tanıtıldıPazartesi, 24 Şubat 2014

İsmail Çauşev'in Her Gün Bir Hediye adlı çocuk kitabı tanıtıldı 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü vesilesiyle Müslümanlar Dergisi Baş redaktörü İsmail Çauşev'in çocuk hikayelerini içeren Her Gün Bir Hediye adlı kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Başmüftülük Medya-Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yayınlar Dairesi Başkanı Cemal Hatip'in girişimiyle düzenlendi.

Tanıtımda yer alan Bulgaristan Türklerinin ilk çocuk edebiyatı yazarı Nadiye Ahmedova ile Sofya Üniversitesi Türkoloji Öğrencisi İva Popova, İsmail Çauşev'in hayatını ve yaratıcılığının yanı sıra kitapta yer alan eserlerin içeriği ve edebi değerinin üzerinde durdular.

Eserlerin ülkede çocuklarımızın hayatını yansıttığını ve İslam gelenekleri ve görenekleri doğrultusunda yetiştirilmelerine katkı sağlayacağını vurguladılar.

Başmüftülük tarafından çıkarılan Her Gün Bir Hediye kitabında toplanan eserler İsmail Çauşev'in Müslümanlar Dergisi'nin eki olarak Hilal'da yayınlanan hikayeleridir.

Tanıtımda yazar kitapla ilgili sorulara ayrıntılı bir şekilde yanıtladı, etkinliğin sonunda da okurlarına imza dağıttı. Çocuk hikayeleri içeren kitabın tanıtımı Anadili Günü kutlama etkinliğine denk geldi. Bu kitabın gerek okulda, gerekse okul dışında çocuklar tarafından okunması büyük önem arz etmektedir.

Bu kitabın tanıtımıyla Başmüftülük tarafından basılan kitapların tanıtılmasına başlanmış olundu.


DİĞER HABERLER