İşsizlik oranı Çernooçene Belediyesinde en düşük, en yüksek ise Cebel BelediyesindeSalı, 29 Kasım 2011

İşsizlik oranı Çernooçene Belediyesinde en düşük, en yüksek ise Cebel BelediyesindeKırcaali İş Bürosunun istatistiklerine göre, Eylül ayında işsizlik oranının % 13,3 iken, Ekim ayının başında %13,1 oranında işsizlik tespit edilmiştir. Ekim ayında kayıtlı işsizlerin Eylül ayında kayıt olan 8 049 işsizden 119 ile daha az oldukları görünüyor. Uzmanlar, Eylül ayına göre kayıtlı işsizlerin azalmasının iş piyasasında daha az işçi aranmasına bağlı olduğunu düşünüyorlar. Bu ise, turizm sektöründe sezon faktörünün azalan etkisiyle açıklanıyor.

Kırcaali ilinde Ekim ayında 7 390 işsiz kişi kayıtlı olmuştur. Bu ay da işsizlik oranının en düşük seviyede Çernooçene Belediyesinde, en yüksek ise Cebel Belediyesinde olması eğilimi korunmuştur.

Aktif İstihdam Politikasının icra edilmesine yönelik yılın başından beri toplam 461 işsiz kişiler çeşitli programların uygulanmasına dahil edilmişlerdir. En büyük istihdamı "Sosyal Yardımlardan İstihdama Gidilme" Ulusal Programı sağlamaktadır. Bu programa yeni 298 işsiz dahil edilmiştir, onların 253'ü acil durum işlemleriyle ilgili angaje edilmiştir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının ayrı ayrı şemalarının realize edilmesi üzere 747 kişi projelere katılmıştır. Yaklaşık 500 kişi ise, profesyonel yeterlilik derecesi elde etme öğretimi görmüşlerdir. 39 işsiz kişi, 20 000 levaya kadar para sağlanan "Girişimci Bulgarlara Yardım" projesine dahil edilmişlerdir.


DİĞER HABERLER