İşverenlere yapılan mali destek, 31 Mart 2021'e kadar sürecekSalı, 29 Aralık 2020

İşverenlere yapılan mali destek, 31 Mart 2021'e kadar sürecekUlusal Üçlü İşbirliği Konseyi (NSTS), Ekonomi ve Demografi Politikasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova'nın daveti ile çevrim içi olarak olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Hükümet ve sosyal ortaklar, toplantı gündeminde birinci madde olarak yer verilen 60:40 olarak bilinen tedbiri uygulama süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatılmasını öngören kararname taslağını ele aldılar.

Destek ödemesi, 13 Mart - 31 Aralık 2020 döneminde yarı zamanlı çalışan, ücretsiz izinde bulunan veya çalıştıkları işletmelerin faaliyetlerine geçici kısıtlamalar getirilmesi nedeniyle iş sözleşmesi askıya alınan işçi ve görevlilere verilecek. Tedbirden yararlanabilmek için çalışanların 1 Ekim 2020 tarihinden önce işveren ile iş ilişkisi içinde olmaları gerekir.

Devletten sağlanan destek miktarı, Ekim 2020 için prime esas kazanç tutarının yüzde 60'ı ve işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin yüzde 60'ı olarak kalıyor.

İşverenler, 15 Ocak 2021'e kadar 1 Ekim - 31 Aralık 2020 dönemi için destek parası başvurusu yapabilecekler. Başvurular, mevcut prosedür kapsamında değerlendirilecek ve tedbir de mevcut prosedür kapsamında finanse edilecek.

Tedbirin uygulanması için gerekli olan finansman, Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü (NOİ) bütçesinden sağlanacak ve destek tutarları, NOİ tarafından banka havalesi ile başvurusu onaylanan işverenlerin banka hesaplarına aktarılacak.

Sosyal taraflar prensipte kararname taslağını destekledi.

Toplantıda 60 güne kadar zorla ücretsiz izin uygulanması durumunda günde 24 leva tazminat ödenmesini sağlayan başka bir kararname taslağı da ele alındı.
Önerilen dğeişikliklere göre, 1 Ocak 2021'den itibaren tam gün çalışanlar, Ekim 2020 için prime esas kazanç tutarlarının % 75'i tutarında mali destek almaya hak kazanacaklar. Kısmi süreli çalışma durumunda, tazminat ödenen ücretsiz izin süresi boyunca geçerli olan iş sözleşmesinde kararlaştırılan çalışma süresi ile orantılı olarak belirlenecek.

Tedbirin 31 Mart 2021 tarihine kadar geçerli olması öngörülmekte olup, Covid-19 nedeniyle ilgili ekonomik faaliyetlerinin kısıtlanmasından dolayı 60 günden fazla olmayan ücretsiz izin için tazminat ödenecek.

Tedbir için gerekli mali kaynaklar, REACT-EU mali mekanizması üzerinden İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında sağlandı. Başvuru koşullarında değişiklik yok.

Sosyal taraflar oybirliği ile bu kararname taslağını desteklledi.


DİĞER HABERLER