Kanada'da ikamet eden Bulgaristan vatandaşları emekli maaşlarını orada alabilecekPerşembe, 27 Şubat 2014

Kanada'da ikamet eden Bulgaristan vatandaşları emekli maaşlarını orada alabilecek Ulusal Sigorta Enstitüsü'nden ( NOİ) 1 Mart 2014 tarihinden itibaren Kanada ve Bulgaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle artık Kanada'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları orada emekli maaşlarını alabilecek.

Anlaşma, eşit muamele, bir ülkenin yürürlükteki mevzuatına göre sigorta yükümlülüğü, emeklilik hakkının değerlendirilmesinde iki ülkenin yasal hükümleri uyarınca tamamlanmış sigorta sürelerinin birleştirilmesi gibi sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonunun genel ilkelerine dayanmaktadır.

Anlaşma, her iki ülkenin mevzuatına tabi olan tüm kişiler ve ayrıca vatandaşlığına bakılmaksızın sigortalı kişilerin haklarına sahip olanlar için geçerlidir. Bu anlaşma kapsamındaki kişiler için eşit muamele ilkesi geçerlidir. Bu ilkeye göre bir ülkenin mevzuatına tabi olan vatandaşların doğan yükümlülükleri ve emeklilik hakları diğer ülkeye tabi olan vatandaşların yükümlülükleri ve emeklilik haklarına eşittir.

Emeklilik haklarının korunması ilkesi hak sahibinin diğer ülkede bulunması veya ikamet etmesi nedeniyle emeklilik ücretinin miktarının azaltılmaması, değiştirilmemesi, durdurulmaması veya iptal edilmemesini garanti etmektedir.

Böylece Bulgaristan devleti tarafından ödenen emekli maaşları ve ek ödeneklerin vatandaşların Kanada'da bulunması veya ikamet etmesi halinde orada ödemesi yapılabilir. Bu anlaşma metninde belirtilmemiş başka tür emekli ücretleri Kanada'da ödenmeyecek.

Bulgaristan bakımından anlaşma sigorta prim günü ve emeklilik yaşı, engellilik için ödenilen maaşlar ve onlardan doğan varis maaşlarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili emirnameler ve kanun hükmündeki kararnameleri içeriyor.

Yukarıda adı geçen emeklilik maaşlarının dışında kalan emekli ücretleri için her iki ülkenin mevzuatı uygulanmaktadır.

NOİ, bu anlaşmanın Quebec Eyaleti'nde ikamet eden vatandaşlar için geçerli olmayıp, Bulgar hükümetinin Quebec hükümeti ile ayrı bir sosyal güvenlik anlaşması imzalayacağı hatırlatıyor.


DİĞER HABERLER