Kırcaali Barajı kıyısındaki yasa dışı yapıların sahipleri açtıkları davaların çoğunu kazanıyorSalı, 29 Kasım 2011

Kırcaali Barajı kıyısındaki yasa dışı yapıların sahipleri açtıkları davaların çoğunu kazanıyorKırcaali İdare Mahkemesinden alınan bilgiye göre, Kırcaali ve Studen Kladenets (Soğuk Pınar) barajları kıyısında inşa edilen yasa dışı yapıların sahiplerine karşı açılan davaların yarısı onların lehine sonuçlandıkları ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı Viktor Atanasov, "Davaların sonucu Bölgesel Devlet Yapı Denetim Müdürlüğü (RDNSK) tarafından yapılan hatalardan ve tasvir edilen yapıların yasallığını kanıtlayan tüm belgelerin var oluşundan kaynaklanmaktadır" diye açıkladı.

Temmuz ayının başından beri Kırcaali İdare Mahkemesine sunulan 61 şikâyetname üzere bugüne kadar 16 dava yürütülmüştür, onların 13'ü kararla sonuçlanmıştır, 3'ü ise iptal edilmiştir. 4 vakada RDNSK'nın emirleri iptal edilirken, başka 4 vakada ise geçersiz kılınmıştır.

Mülk sahiplerinden sunulan şikâyetnamelerin 5'ine mahkeme bakmamıştır. Viktor Atanasov, "Yapıların yıkılması emirlerinden başka, kullanım yasakları da var. Vakaların bir kısmında aynı mülk sahibine bu iki türden de emir belgesi verilmiştir" diye ayrıntılar sundu.
Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığında bulunan veriler, ülkedeki 23 büyük barajların denetiminden sonra " İvaylovgrad"," Kırcaali" ve "İskır " barajları kıyılarında en çok yasa dışı yapılar bulunduğunu gösteriyorlar.
Daha önce de yazdığımız gibi, Bakanlığın verileri, Kırcaali Barajının yasa dışı yapılar bakımından ikinci yerde olduğunu gösteriyor. Baraj dolayında 130 yasa dışı yapı mevcut ve ortadan kaldırılması için 95 emir verilmiştir.
Ayrıca DNSK'nın denetimi barajların sınırları içinde yasal yapıların kurulduğunu tespit etmiştir. Bu tür inşaat için ruhsat verilmez, fakat 2003 yılına kadar bu tür yapıların yasallaşması için kanun imkanları bulunuyormuş.


DİĞER HABERLER