Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis’in yeni kitabı çıktıPerşembe, 05 Mayıs 2022

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis’in yeni kitabı çıktı

Yerel yönetimin adem-i merkeziyetleşme, Avrupa Birliği (AB) Bölgeler Komitesi'nin politikasında bir önceliktir. Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler Birliği (NSORB) için son derece önemli olan yerel yönetimin adem-i merkeziyetleşmesi, ülkede karışık bir nüfusa sahip ilçelerde doğru bir adım olarak algılanır. Bu, konuyu bugün özellikle güncel kılıyor. Bu nedenle konunun detaylı bir biçimde ele alınması gündemdedir. "Yerel Yönetimin Gelişiminde Bir Faktör Olarak Adem-i Merkeziyetçilik" kitabının ortaya çıkışı tam zamanında oldu.  Kitabın yazarı, eski AB Bölgeler Komitesi Üyesi, NSORB Başkan Yardımcısı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı olan uzun süredir Kırcaali Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Dr. Müh. Hasan Azis’tir. Kitap, Kırcaali Belediye Başkanının Sofya’daki Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversitesinde (UNSS) savunduğu doktora tezinin kitaplaştırılmış halidir.  

Yazar, yirmi yıllık Belediye Başkanlığı deneyiminden yola çıkarak sorunun teorik yönlerini ustaca sunar. Yerel yönetimlerde yürütülen kamu politikaları ve süreçlerinde bölgesel kalkınma yönetiminin önemi ortaya konulmuştur. Yönetim seviyelerinde adem-i merkeziyetçilik ve dekonsantrasyon süreçlerini incelemek için kullanılan kavram ve yaklaşımlar genel bir bakış ile ele alınmıştır. Adem-i merkeziyetçilik sürecinde merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki bağın doğasına ve modeline yönelik yaklaşımlar izlenmiştir. “Bölgeler Avrupası” kavramının ortaya çıkmasından sonra Avrupa'da bölgesel ve yerel yönetimin değerlendirilmesi ve analizi önemlidir. NSORB yönetiminde yer alan biri olarak yazar, Bulgaristan'da yerel yönetim ve adem-i merkeziyetçilik süreci hakkında doğrudan bir görüşe sahip ve bize bir değerlendirme ve analiz sunar. Ülkemizin komşuları olan Yunanistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan karşılaştırma son derece faydalıdır.

Dr. Müh. Hasan Azis, kişisel izlenimlerine ve deneyimlerine dayanarak, Kırcaali, Gümülcine ve Edirne ilçelerindeki adem-i merkeziyetçilik süreçlerine ve vatandaş tutumlarına bir bakış açısı sunuyor. Yazar, üç belediye arasındaki sınır ötesi etkileşimi ve aralarındaki entegre yönetim sisteminin güçlendirilmesini izler. Çalışmanın konusu, adem-i merkeziyetçilik sürecini ve Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin sınır ilçelerindeki vatandaşlara hizmet sağlayarak bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi ve yerel yönetimin iyileştirilmesidir.

Yazar, mali destekleme, verimlilik ve orantılılık, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve kamu yönetiminin optimizasyonu ilkelerine dayanan bir sınır ötesi entegre yönetişim modeli önererek çalışmasını sonlandırıyor.

Dr. Müh. Hasan Azis, yerel yönetimde mali adem-i merkeziyetçiliğin yeterli olmadığı konusunda kararlıdır. Kamu otoriteleri tarafından sağlanan hizmetler ile bunlara ilişkin yetki ve kaynakların mali destekleme ilkesine dayalı olarak etkin bir şekilde dağıtımına ihtiyaç vardır. Bu, eşit verimlilik göstergeleri uygulanarak hizmetlerin halka yakın bir kurum tarafından verilmesi gerektiği anlamına gelir. Yazar, “Belediyelerin özerk sosyal topluluklar olarak kurulmasına rağmen ülkemizin merkezi planlamadan tamamen uzaklaşmamış olmasından kaynaklanan bir takım zorluklar bu süreci engellemektedir” diye not düşer.

2014-2019 döneminde AB Parlamentosu Bölgesel Kalkınma Komitesi'ne başkanlık eden İskra Mihaylova şunu belirtiyor: “Avrupa bütünleşmesi prizmasından bakarak Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin yerelleşme sürecini özetleyen büyük ölçekli bir çalışma söz konusudur”.

Veliko Tırnovo Belediye Başkanı ve NSORB Yönetim Kurulu Başkanı şunları vurguluyor: “Kitap, tasarımı ve pratik yönüyle son derece güncel. Üç ülkedeki belediyelerin özel ihtiyaçları ile temsili olarak ilişkili ve yazarın gerçek mesleki deneyimini yansıtır”.

Gümülcine Belediye Başkanı Ioannis Garanis, şu görüşü dile getiriyor: “Yazar, AB genişlemesi için yapıcı koşullar yaratma ve sürdürülebilir iyi komşuluk iş birliği kurma çerçevesinde bölgenin entegrasyonuna yol açan, alternatifi olmayan bir süreç olan yerel yönetim temelinde sınır ötesi iş birliğinin geliştirilmesine değiniyor”.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan şöyle diyor: “Vatandaşların yerel yönetime katılımını düzenleyen mevzuatta değişiklik yapılması ve idari olanakların araştırılması için yapılan öneriler, yerel yönetimin gelişimine yeni bir ışık tuttu.”

Georgi Kulov


DİĞER HABERLER