KIRCAALİ BELEDİYE BAŞKANI YÜK. MÜH. HASAN AZİS: EKONOMİK KRİZE RAĞMEN HALKIMIZA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZPazartesi, 15 Şubat 2010

KIRCAALİ BELEDİYE BAŞKANI YÜK. MÜH. HASAN AZİS: EKONOMİK KRİZE RAĞMEN HALKIMIZA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ - Sayın Başkan, 2010 yılı bütçesi çalışmaları ne aşamadadır, geçen seneki bütçeye yakın bir bütçe öngörülüyor mu?

- Her ne kadar bu bütçe belediye bütçesi olsa da hizmetimiz halka yönelik olduğundan, bu bütçe aslında halkımızındır. Bizler, belediye idaresi olarak bütçe taslağı çalışmalarına geniş bir kitlenin düşüncelerini ve görüşlerini alarak devam ediyoruz. Bu nedenle, halka açık bir şekilde köylerde muhtarların ve halkın katılımıyla görüşmeler yapıyoruz. Aynı şekilde kent semtlerinde, kenar mahallelerde oturan vatandaşların görüş ve fikirlerini alıyoruz. Buna ilave olarak iş adamlarının, okul müdürlerinin, kültür derneği müdürlerinin, sağlık ve sosyal kurumları müdürlerinin, kültür ve sosyal alanda çalışanların, bütçeye bağlı kişi, kurum ve kuruluşların düşünceleri, fikirleri ve istekleri dinliyoruz. Oluşan durumlara göre bütçe taslağı şekilleniyor.

- Aldığımız duyumlara göre bu seneki bütçe taslağı çalışmalarında yepyeni bir yol izleniliyormuş, bunun doğruluk payı nedir?

- Evet, bu yılki bütçe taslağının çerçevesini netleştirmek için değişik bir yol izliyoruz. Şehrimizde ve köylerimizde yaşayan halkımızın isteklerine, taleplerine ve düşüncelerine ağırlık veriyoruz. Çoğu yerdeki görüşmelere bizzat kendim katılıyorum. Öncelik olarak belirli bir ihtiyacın olduğu yerdeki kişilerle görüşülüyor. Bütçe taslağı görüşmeleri çerçevesinde mecliste grubu olan partilerin düşüncelerini alıyoruz. İlk görüşmeyi Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) mekânında gerçekleştirdik. Aynı şekilde Bulgaristan'ın Avrupa Gelişimi İçin Halk (GERB) partisiyle, İstikrar ve İlerleme Ulusal Hareketi (NDSV) partisi temsilcileriyle de görüşeceğiz. Bütçe taslağı konusunda görüş bildirmek isteyen, çalışmalara katılmak isteyen herkesle görüşmeye varım, varız.

- 2009 yılı bütçesinin ibra (temize çıkarma) edilişiyle ilgili Meclis oturumu nasıl geçti ve eleştiriler oldu mu?

- Aslında belediye meclisindeki oturumda diğer gruplardan pek eleştiri gelmedi. Sadece bir kişi belediyenin borçlarıyla ilgili söz aldı. Zaten yapılanlar ortada, bizler tüm çalışmaları gayet açık ve saydam bir şekilde yürütüyoruz. Ben, bunu belediye ekibinin çalışmalarına bağlıyorum. İkinci bir neden olarak 2009 yılının belediyemiz için çok verimli ve olumlu geçtiğine bağlıyorum. Yıllardan yıla hayali kurulan ve stratejik açıdan kentimiz ve bölgemiz için çok önemli olan projeler gerçekleştirildi. Sıralayacak olursak; her zaman Kırcaali Üretici pazarıyla başlıyoruz. Avrupa Birliği Fonlarından, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma İçin Özel Eylem (SAPARD) programı yardımıyla yapıldı ve % 50'si hibe edildi. Arda Nehri Yatağı ve Çevre Düzenlenmesi, halk arasında "Su Aynası" olarak bilinen proje tamamlandı. Kentimizi su baskınlarından korumakla birlikte çevresini değiştirdi ve daha da güzel bir manzara verdi. Önümüzdeki 2010 - 2011 yılında, Bulgaristan'ın en büyük park projesi kentimizde gerçekleşecektir. Bu proje, Avrupa Birliği, Bölgesel Kalkınma - İşlemsel Programı'nın katkılarıyla yapılacaktır. İkili anlaşmalar imzalanmıştır. Aynı şekilde yetersiz kalmalarına rağmen su hattı döşemeleri, yol ve çevre çalışmalarını da anmakta fayda görüyorum. Ben kendi adıma, çalışma ekibime, meclis üyelerine ve projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve şunları söylüyorum. Bu başarılardan dolayı kendinizden ve yapmış olduğunuz görevden gurur duyunuz. Çünkü yapılan işler anılınca gönül rahatlıyla; Evet bu işin yapılışında ben de vardım, benim de emeğim geçti. İster Üretici Pazarı, ister Arda nehri çalışması, ister yıllardan beri beklenen Zimzelen (Kırlar) - Povet- Pançevo (Ayvacık) yol projesi, Jinzifovo (Elçiler) su boru hattı döşeme projesi ya da yine yıllardan beri beklenen Pıdartsi (Korucuviran) köyüne su ulaştırma projeleriyle köy muhtarları veya oralı belediye meclis üyeleri rahatlıkla "bizlerin hizmet ettiği dönemde bu sorunlar çözüldü" diye övünebilir. Belki de bu yüzden, bütçenin ibra edilmesi sırasında pek de eleştiri gelmedi.

- Bütçede açık olduğu herkes tarafından biliniyor, ancak bizlere birinci ağızdan daha detaylı bilgi verir misiniz?

- Maalesef, her ne kadar istemesek de, bu yılki bütçeye yaklaşık 7 000 000 levalık açıkla giriyoruz. Tüm samimiyetimle söylüyorum, bu konuya açıklık getirirken bir belediye başkanı olarak, halkımızın bir emir kulu olduğum için bunları rahatlıkla söyleyemiyorum, hatta sıkıntılı bir şekilde konuşuyorum. Ben ve ekibim 2003 yılında göreve başlarken bizlere bir önceki yönetimden miras kalan 2 500 000 levalık bütçe açığı ile başladık. 2009 - 2010 yılı hesapları içerisinde 2 400 000 levalık bir para görünüyor. Altı yıllık hizmet sonunda mecburen yapılması gereken ve yapılan hizmetler sonunda 2 100 000 levalık bir açığımız var. Dünyayı ve ülkemizi kavurup geçen ekonomik krizden belediyemiz de yeterince nasibini aldı. Ekonomik krize rağmen hizmet vermeye devam ettik ve başlatılan hiçbir proje durdurulmadı. Önümüzdeki 2 yıl için stratejik planlarımız var. Bu plan ve projeler sayesinde birikmiş olan açığın bir kısmını kapatmayı hedefliyoruz.

- Yeni hükümet göreve geldiğinden beri Kırcaali - Sofya çalışma hattında ne tür değişiklikler oldu, eskiye göre yeterince destek alıyor musunuz, hükümet tarafından durdurulan projeler var mı?

- Daha önce de açıkladığım gibi yine tekrarlıyorum, kim ne olursa olsun, ister parti temsilcisi, ister idari personel, isterse sadece görevli, hizmet süresi bittiğinde, yaptığı pozitif işlerle, başarılarıyla anılmak ister. Hiç kimse onun döneminde durdurulan projelerle anılmaz, hatta unutulur. Yapılan hizmetler kişiyi, ekibi anlatıyor. Maalesef, şimdiki hükümet daha çok durdurduğu projelerle ve çoğu konuda aceleci davranışlarıyla gündeme geliyor. Kırcaali halkına çok faydalı olacağını, daha iyi hizmet vereceğini düşünerek başlattığımız "Bilgi Merkezi" projesi valilik tarafından durduruldu. Gerekçe olarak da sözde usulsüzlüklerin bulunduğu gösterildi. Hani kanıtlar? Belediye'mizin başlattığı bu projeye valilik de devlet ciddiyeti göstererek destek olması gerekiyordu. Bunun dışında Avrupa Birliği fonlarından Boyno (İsmailler) köyüne yapılması planlanan kanalizasyon projesini kazandık. Bu proje üzerine şu an 6'ncı denetleme yapılıyor. Bu yoklama bittiğinde projenin sonuçlanması zaman bakımından imkânsız olacak. Şu anda bu proje durmuş vaziyettedir.

- Tüm bu ekonomik olumsuzluklara rağmen bölgemize tez elden istihdam (hizmet ettirme) sağlayacak proje veya herhangi bir çalışma var mı?

- Kırcaali'yi ve iki komşu ilçeyi yakından ilgilendiren "Çevre Yolu" projesi çok önem taşımaktadır. Gerçekleştiği halde hızlı ulaşım, kent içi trafiğini azaltma ve en önemlisi bölge halkına yapımı esnasında iş, aş ve yarınlara umut verecektir. Bir nevi ekonomik kriz savar olarak bakabiliriz. Bu çalışmayı valiliğimiz yürütmelidir. Bizler, belediye olarak valiliğe ortak iş komisyonu kurulmasını, hatta gerekirse ilgili diğer iki ilçe Momçilgrad (Mestanlı) ve Çernooçene (Karagözler) belediyeleri de bu komisyona katılsınlar diye istekte bulunduk. Henüz herhangi bir cevap alamadık. Hızlı bir şekilde bu çalışma gündeme alınmalı, projesi yapılmalı ve Avrupa Birliği, Ulaşım - İşlemsel Programının 2007-2013 dönemi finansmanı sağlanmalı. Aksi halde 2014 - 2020 dönemi finansmanına kalacak, bu da bölgemiz için büyük bir kayıp sayılacaktır.

- Kriz ortamında, devlet destekli bütçe ve belediyenin kendi gelirleri dışında, dış kaynaklı finansman gelecekte de olacak mı?

- Gayet tabi! Hiçbir zaman hizmet verdiğimiz halkımız karşısında ekonomik krizi bahane gösterip çalışmama gibi bir lükse kapılmadık. Dış kaynaklı, Avrupa Birliği Fonlarınca sağlanan 18 000 000 levalık bir kaynağımız var. Opılçensko (Hacımehmetler), Zimzelen, Sevdalina (Deligözler) ve Zvinitsa (Boyacılar) bölgelerine yaklaşık olarak 4 600 000 tutarında asfalt yol ve çevre düzenleme yapılmıştır. En yakın zamanda başlanılacak ve 7 000 000 leva tutarında olan park projesi var. Diğer bir büyük çalışma, Güney Bulgaristan'da eşine rastlanmayan "Gündüz Bakım Merkezi" var. Bu güne kadar 0-18 yaş grubu arasındaki özürlü kişilere hizmet veren merkeze 2'nci etap çalışması olarak bilinen, 18 yaş üzeri özürlü kişilere hizmet verecek kısım da yapılacaktır. Toplam bedeli 1 500 000 leva civarındadır. Bunlara ilaveten Kırcaali sınırlarına yakın köylere su, kanalizasyon altyapı çalışmalarıyla su arıtma tesisi yapımıyla ilgili 600 000 levalık kaynak mevcuttur. Son olarak da onaylanmasını beklediğimiz 4 500 000 leva değerinde anaokulların ve okulların dış cephesi yalıtımıyla ilgilidir.

- Sayın Başkan, konuşmamızın sonunda, önemli saydığınız, ancak yukarıda belirtmediğiniz faaliyetlerden bahseder misiniz?

- Bildiğiniz gibi ekonomik krizin en büyük etkisi işini kaybeden veya gelirleri az olan kısımları etkilemektedir. Bu yüzden çalışma arkadaşlarımla toplanıp yardıma muhtaç kişilere en verimli şekilde yardım edebiliriz düşüncesini tartışıp sonuca bağlamak istiyoruz. Kırcaali'de 250 000 metre kare alanda yer alacak olan sanayi bölgesi projesi hazır.
Varlığımızın yegâne nedeni konuştuğumuz dildir ve sahip olduğumuz gelenek, görenek ve taşıdığımız kültüre bağlıdır. Bölgemizdeki tüm belediyelerle bu yönde çalışmalarımız çok yakında olacaktır. Ana dilimizin daha iyi öğrenilmesi ve kullanılması, okuma evlerinin gelişmesi, kültür dernekleriyle ortaklaşa çalışmaların yapılması. 1992 yılından beri yenilenmeyen Türk dili kitaplarını tüm Kırcaali Belediyesinde bulunan okullarda kendi imkanlarımızla yenilemekteyiz. Şenlikler, şiir ve kompozisyon yarışmaları ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesinde önderlik yapıyoruz. UNESCO tarafından 2000 yılından beri kutlanan 21 Şubat "Uluslararası Ana Dili Günü" dolayısıyla "Ömer Lütfi" Kültür Derneğiyle 22 Şubat (Pazartesi) günü ortaklaşa organizasyon düzenlenecektir. Kırcaali'nin üniversite kenti olma yolunda önemli bir yol taşı olacak ve gelecekte tüm 7 belediyeye büyük yaralar sağlayacak bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. 25 - 28 Eylül 2010 tarihleri arasında V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Türkiye Bilkent Üniversitesi, Bulgaristan Sofya Üniversitesi ve Kırcaali Belediyesi ile ortaklaşa yapılacaktır. Kırcaali - Komotini (Gümülcüne) yolunun açılmasıyla da kentimiz iki komşu ülkeye de eşit mesafede olacaktır ve gerek eğitime, gerekse de iş yapmaya elverişli olacaktır. Son olarak çoktandır üzerinde çalışmalar yaptığımız kent gazlaştırılması ve kent içi gaz boru hatlarının döşenmesiyle ilgilidir. Daha detaylı bilgiler ilerleyen günlerde verilecektir.DİĞER HABERLER