Kırcaali Belediye Meclisi, evsel atık vergisi miktarını artırdıSalı, 24 Aralık 2019

Kırcaali Belediye Meclisi, evsel atık vergisi miktarını artırdı Kırcaali Belediye Meclisinin dünkü oturumunda 2020 yılında atık yönetimi ve evsel atık vergisine yönelik faaliyetlere ilişkin bütçe taslağı onaylandı. Karara göre, belediyenin atık vergisinin miktarını belirleyen üç bileşenden birinin miktarı, yani evsel atıkların düzenli depolama alanlarına taşınması ve bertaraf edilmesi için ödenen ücret miktarı değiştirildi.

Birinci ve üçüncü hizmet için mevcut miktar korunuyor, yani çöp toplama ve taşıma ve kamu kullanımına açık alanların temizliğinin korunması için ödenen ücretlerin miktarında değişiklik yapılmayacak. İkinci bileşenin miktarında artış yapıldı, çünkü Atık Yönetimi Kanunu'nun 60. ve 64. maddeleri uyarınca belediyeler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Sık sık yaşanan çöp toplama, bertaraf etme ve kamu kullanımına açık alanların temizliğinin korunması için ödenen ücretlerin miktarı belirlenemediği durumlarda Kırcaali şehrinde her bir konut için evsel atık vergisi miktarı, konutun metrekaresi başına 1,02 leva olarak belirlendi.

Önerilen değişikliklerin onaylanması sonucunda 2020'de atık yönetimi ve evsel atık vergisine yönelik faaliyetlere ilişkin bütçe gelirlerinin 6 677 194 leva olması bekleniyor. Beklenen giderler de aynı miktarda, sadece evsel atıkların bertaraf maliyeti 2 477 192 levaya çıkıyor. Kırcaali Bölge Katı Atık Depolama Tesisinin işletme maliyeti ise 380 000 leva tutarındadır.


DİĞER HABERLER