KIRCAALİ BELEDİYE MECLİSİ'NDE ETNİK GERİLİM YAŞANDIPerşembe, 25 Şubat 2010

KIRCAALİ BELEDİYE MECLİSİ'NDE ETNİK GERİLİM YAŞANDIBugün Kırcaali Belediyesi Meclisi oturumunda 2010 bütçesi görüşmeleri sırasında aşırı milliyetçi ATAKA partisi meclis üyesi Vyaçislav Spasov yapmış olduğu ırkçı konuşmaları ile mecliste etnik gerilim yarattı. Vyaçislav Spasov Kırcaali Belediyesi bütçesinde köylerdeki alt yapıları için ön görülen harcamalar hakkında şöyle konuştu : " Yarın öbür gün Belediye Başkanı Hasan Azis şapkasını vurarak alıp başını buralardan gidecek, onun gidecek yeri var. Biz ise burada doğduk ve burada kalacağız, burası bizim vatanımız, bizim gidecek yerimiz yok ".
Bu sözler Hak ve Özgürlük hareketi meclis üyelerinden ve Belediye Başkanı müh. Hasan Azis'ten büyük tepki gördü. Meclis oturumuna ara vererek HÖH meclis grubu adına bir deklarasyon yayınlandı. Belediye Başkanı Hasan Azis Ataka partisi temsilcisinin bu ırkçı konuşmalarına sert bir cevap verdi.İHTARNAME

Bizler, Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) Kırcaali Belediyesi Meclisi üyeleri 25 Şubat 2010 tarihinde Kırcaali'de yapılan belediye meclisi oturumunda "ATAKA (SALDIRI)" Partisi meclis üyesi Vyaçaslav Spasov'un yapmış olduğu ırkçı ve şoven konuşmasını sert bir şekilde kınıyoruz.

Bu şahız, sarf etmiş olduğu sözlerle, bizleri ülkemizin yeni tarihinde gerçekleştirilen en karanlık - 20. Asrın 90'lı yıllarında, Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarına uygulanan sözde "Soya dönüş (Bulgarlaştırma)" olaylarında yurttaş haklarının geri verilmesi için yapmış oldukları mücadele yıllarına geri götürmektedir.
Kırcaali Belediyesinin 2010 bütçe taslağı görüşmeleri sırasında Belediye Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Hasan Azis ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) grubu meclis üyelerine karşı bilinçli bir şekilde etnik gerginliği kışkırtacak hakaret dolu sözler sarf edip benzetmelerde bulunmuştur.

Vatanımız olan Bulgaristan Cumhuriyeti'ne karşı beyan ettiğimiz bağımlılığımızı kuşku altında bırakacak bu girişimleri şiddetle ve hiddetle kınıyoruz.
Avrupa ailesine üye Bulgaristan'da yeni "Soya dönüş (Bulgarlaştırma)" ve etnik temizliye gidecek girişimler olamaz!

Siyasi bir partinin temsilcisi ve meclis üyesi bir kimsenin etnik gerginliği tahrik etmesi, hoşgörüsüzlük göstermesi ve ayrımcılık yapması kabul edilemez.
Bizler her zaman etnik hoşgörüye, etnisite, cinsiyet ve din ayırmaksızın Avrupa eşitlik değerlerinin yerleşmesine kefil olmuşuzdur, kefiliz ve kefil olmaya da devam edeceğiz.

Bulgaristan vatandaşları olarak nasıl ki her zaman Kırcaali belediyesi halkının gelişmesine ve refah seviyesinin yükseltilmesine çalıştıysak gelecekte de öyle çalışacağımıza bildiriyoruz.

Ulusal sorumluluk taşıyan tüm siyasi partileri, toplum sivil örgütlerini ve tüm kamuyu Kırcaali'nin hoşgörü başkenti olarak kuvvetlendirilmesi çalışmalarının devam ettirilmesine davet ediyorum.

25 Şubat 2010
Kırcaali / Bulgaristan
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis Grubu üyeleri
Kırcaali Belediyesi Meclisi

Başkanın konuşmasını aşağıdaki ses kaydında dinleyebilirsiniz.


DİĞER HABERLER