Kırcaali Belediyesi, şehrin gelişimi, bilgi merkezi ve yenilikçi kültür etkinliklerine ilişkin projeler gerçekleştirecekPerşembe, 28 Temmuz 2011

Kırcaali Belediyesi, şehrin gelişimi, bilgi merkezi ve yenilikçi kültür etkinliklerine ilişkin projeler gerçekleştirecekDün Kırcaali Belediye Başkanı, Belediyenin "Bölgesel Kalkınma" Yürütme Programınca "Kırcaali Şehrinin Kentsel Dönüşümü ve Gelişimi İçin Entegre Bir Planı Hazırlanması" projesinin finanse edilmesine onay kazandığını duyurdu. Projenin toplam değeri 495 860 Leva, onlardan 471 bin Levanın finanse eden organın sağlanması bekleniliyor. Hasan Azis bu projenin son derece önemli olduğunu belirtti, çünkü onunla Kırcaali Belediyesi yönetiminin Avrupa Birliğinin (AB) diğer 2013-2020 plan dönemi için yürütme programlarınca çeşitli projelerin finanse edilmesi talebinde bulunduğunu vurguladı. Böyle bir projeye sahip olmayan Belediyelerin AB fonlarından finanse edilmediği anlaşıldı. Projenin ana amacı, yaşam standardının yükseltilmesi, çevre koşullarının ve fiziksel çevrenin iyileştirilmesi ve Kırcaali şehri sınırları içinde risklerin aşılmasının sağlanması olduğu açıklandı.
Kırcaali Belediyesinin realize edeceği diğer projenin ise "Kırcaali'de Bölgesel Bir Bilgi Merkezi Oluşturma" olduğu bildirildi. Mali araçların "Teknik Yardım" Yürütme Programının "Bölgesel Bilgi Merkezleri İnşası ve İşletilmesi" prosedürü üzere alınacaklar. Projenin toplam değeri 377 333 Leva, realize edilme süresi ise 36 ay. Projenin ana amacı, Kırcaali ili vatandaşlarının Avrupa Birliğinin politikasıyla ilgili bilgilere erişimi kolaylaştırmak ve onun amaçlarına uygun Bulgaristan'da mevcut imkanlarla tanıştırmak.
Ayrıca Sayın Azis, Belediyenin "Köprü-Kültürlerin Kavşağı" projesinin "Bölgesel Kalkınma" Yürütme Programının "Yenilikçi Kültür Etkinliklerini Oluşturma ve Promosyonu İçin Yardımlama" şemasına göre 393 bin Leva ile finanse edilmesini kazandığını bildirdi. Projenin toplam değeri 418 152 Leva. "KRIG Gençlik Merkezi" Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilen projenin süresi 24 ay. Başkan Azis, bu projeyle Belediyenin kültür takvimini çeşitlendirerek, zenginleştirmeyi amaçladığı ifade edildi. Proje esnasında "Sanat Günleri" gerçekleştirilecek. O zaman herkes çeşitli sanat dallarında yeteneğini gösterme fırsatı bulacak. İlginç olanı, projenin adına uygun olarak, kültür etkinlikleri Kırcaali merkezini "Vızrojdentsi" semtiyle bağlayan yeni köprüde yapılacaklar. Başka faaliyetler, yerli halkın kültürleri araştırılacak ve elde edilen sonuçlar üzere tanıtım malzemeleri hazırlanacak. Başkan Azis, bu projeyle belediyenin açık sahne için profesyonel tekniğe sahip olacağını söyledi.


DİĞER HABERLER