Kırcaali Belediyesi, üç yarasa türünün koruma statüsünün iyileştirilmesine yönelik proje uyguluyorÇarşamba, 25 Ocak 2023

Kırcaali Belediyesi, üç yarasa türünün koruma statüsünün iyileştirilmesine yönelik proje uyguluyor

Kırcaali Belediyesi, “Stambolovo (Eller) -Kırcaali 54 Yerel Girişim Grubu (MİG) Derneği’nin Hizmet Bölgesinde Üç Yarasa Türünün Koruma Statüsünün İyileştirilmesi" projesini uygulamaktadır. Proje, BG16M1OP002-3.012-0001-С01 nolu sözleşme ile öncelik ekseni 3 "Natura 2000 ve biyolojik çeşitlilik" kapsamında Avrupa Birliği tarafından Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu aracılığıyla 3. Natura 2000 ve Biyolojik Çeşitlilik Öncelik Ekseni doğrultusunda eş finansman sağlanan 2014-2020 Çevre Operasyonel Programınca finanse edilmektedir.

Projenin temel amacı “olumsuz-yetersiz” statüsündeki türlerin koruma statüsünün iyileştirilmesidir. Projeyle üç tür yarasanın, yani Mehely nalburunlu yarasası (Rhinolophus mehelyi), geniş kulaklı yarasa (Barbastella barbastellus) ve uzun kulaklı yarasanın (myotis bechsteinii) araştırılması ve durumunun iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin özel hedefleri Stambolovo-Kırcaali 54 MİG Derneği’nin hizmet bölgesinde üç  yarasa türünün doğa koruma durumunu iyileştirmek için çalışmalar yapmak ve doğa koruma önlemlerini uygulamak ile korunan türler olarak yarasalar da dahil olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda toplumun bilinç ve motivasyonunu artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütmektir.

Yürütülen ana faaliyetler arasında üreme kolonilerinde ve kışlama yerlerinde türlerin dağılımı ve sayısı ile ilgili araştırma yapılması, hedef türlerin habitatlarının haritalanması ve evlerin kurulması, uzun kulaklı yarasa ve uzun kulaklı yarasa türleri için sığınak sağlayan biyotop ağaçların işaretlenmesi ve korunması gibi çevre koruma önlemlerinin uygulanması yer alıyorlar. Proje kapsamında bilgilendirme toplantıları, öğrenciler arasında eğitim kampanyası ve çalışmalara katılmak için gönüllülerin çekilmesi gibi aktif bilgilendirme faaliyetleri ve ilgili tarafların katılımı gerçekleştirildi.

Bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde uygulanması, Stambolovo-Kırcaali 54 MİG Derneği’nin hizmet bölgesinde yaşayan üç yarasa türünün koruma durumu üzerinde olumlu bir etkiye yol açtı ve yarasaların biyolojik çeşitliliğin bir parçası olarak korunması konusunda toplumun bilinçlendirilmesine ve motivasyonunun artırılmasına katkıda bulundu.

Projenin toplam tutarı 186 644 leva olup, bu miktarın 158 647,64 levası Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu aracılığıyla AB bütçesinden, 27 996,64 levası ise devlet bütçesinden sağlandı.

 Proje uygulama süresi 36 ay olup, proje başlangıç tarihi 20 Aralık 2019, bitiş tarihi ise 30 Mayıs 2023’tür.


DİĞER HABERLER