Kırcaali Belediyesinin 2024-2026 dönemine ilişkin mali iyileşme taslak planı hakkında kamuoyu tartışması yapıldıÇarşamba, 19 Haziran 2024

Kırcaali Belediyesinin 2024-2026 dönemine ilişkin mali iyileşme taslak planı hakkında kamuoyu tartışması yapıldı

19.06.2024 tarihinde İş İnkübatörü'nün büyük salonunda 2024-2026 dönemi için Kırcaali Belediyesinin mali açıdan toparlanmasına ilişkin taslak planın kamuoyu tartışması yapıldı.

Kırcaali Belediye Meclisi'nin 95/25.04.2024 sayılı kararıyla Kamu Finansmanı Kanunu'nun 130d maddesinin 2.fıkrası gereğince belediyenin mali açıdan toparlanması için bir prosedür başlatıldı. Bu karar uyarınca Kırcaali Belediyesinin 2024-2026 dönemine ilişkin Mali Kurtarma Planı hazırlandı.

Kamuoyu tartışmasına Kırcaali Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Bayram ve Tuncay Şükrü, Maliye Dairesi Müdürü Hristo Karacov ve Baş Muhasebeci Radostina Boeva katıldılar.

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü, Kırcaali Belediyesinin önerilen mali iyileştirme planı ile belediye yönetiminin mali sürdürülebilirlik ve istikrar sağlamak için belediyenin ve yapılarının mali istikrarını sağlamayı, ödenmemiş borçları azaltmayı ve belediye bütçesindeki harcama taahhütlerini azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Finans Departmanı Müdürü Hristo Karacov, bir mali iyileştirme planının geliştirilmesinin neden gerekli olduğunu açıkladı. Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen "Belediyelerin mali durumunu değerlendirme metodolojisine" göre Kırcaali Belediyesi, 31.12.2023 tarihi itibariyle mali zorlukları olan bir belediye olarak tanımlanıyor. Kamu Finansmanı Kanunu'nun 130a maddesinin 1. fıkrasına göre toplam 6 kriter vardır ve kriterlerden en az 3'ünün mevcut olması halinde bir belediye mali zorluk yaşayan belediye olarak sınıflandırılır. Kırcaali Belediyesi, 2023 yılı için 3 kriter için uygun seviyeleri aşmaktadır:

1.Yılsonunda mevcut olan belediye bütçesine ilişkin harcama taahhütleri, son 4 yılda bildirilen ortalama yıllık harcama tutarının % 15'ini aşıyor - Kırcaali Belediyesi, izin verilen sınırı % 18,56 oranında aşarak % 33,56'sını bildiriyor. 2023 yılı sonunda bu göstergeyi ihlal eden belediyelerin sayısı 15 olup en yüksek değer %58,9'dur.

2.Yılsonunda mevcut olan belediye bütçe harcamaları için taahhütler, son 4 yıl için bildirilen ortalama yıllık harcama tutarının %50'sini aşmaktadır - Kırcaali belediyesi, izin verilen sınırı %12,6 oranında aşarak taahhütlerin %62,6'lık bir payını bildirmektedir. 2023 yılı sonunda bu göstergeyi ihlal eden belediyelerin sayısı 78'dir ve en büyük aşım %104'tür.

3.Belediyenin yılsonunda mevcut olan bütçe borçları, belediyenin geçen yıl için bildirilen harcamalarının %5'ini aşıyor - Kırcaali Belediyesi %6,74'ünü bildirerek izin verilen sınırı %1,7 oranında aşıyor. Karacov, 2023 yılı sonunda bu göstergeyi ihlal eden belediye sayısının 21 olduğunu ve en büyük sapmanın %34,8 olduğunu açıkladı.

Maliye Dairesi Müdürü, Kırcaali Belediyesi Mali İyileştirme Planı'nın uygulanmasından sonraki iki yıl içinde belediyenin mali açıdan toparlanmasını, belediye finansmanının mali sürdürülebilirliği ve istikrarının yanı sıra kamu kaynaklarının daha iyi yönetilmesini, belediyenin faaliyetlerinde daha fazla şeffaflık sağlanmasını ve Kamu Finansmanı Yasası kapsamındaki mali kurallara uygun olarak yerel kontrolün artırılmasını amaçladığını vurguladı.

Hristo Karacov ayrıca 2024-2026 dönemine ilişkin Mali İyileştirme Planının uygulanması çerçevesinde belediye yönetimi tarafından alınması gereken başlıca tedbirleri 4 ana başlık altında özetledi:

1.Yerel gelirlerin /vergiler, harçlar, para cezaları/ miktar, oran ve tahsilat artışı açısından optimizasyonu;

2.Kırcaali Belediyesinin bütçe yetkililerinin bütçe disiplininin sıkılaştırılması;

3.Personel yapısının ve sayısının optimizasyonu da dahil olmak üzere harcamaların optimizasyonu.

4.Kamu Finansmanı Yasası'nın 130 j maddesi uyarınca 6 000 000 levaya kadar geçici faizsiz kredi kullanılması.

Maliye Dairesi Müdürü, kurtarma prosedürünün tüm dönemi için Kırcaali Belediyesinin gelir tahsilatını artırmak ve belirli harcamaları optimize etmek için uygulamak istediği önlemlerin beklenen mali etkisinin yaklaşık 5.000.000 leva olduğunu söyledi.

Kırcaali Belediyesi için mali iyileştirme planı taslağı 27 Haziran'da yapılması planlanan Kırcaali Belediye Meclisi toplantısında oylamaya sunulacak. Belge Kırcaali Belediyesi'nin internet sitesinde yer alıyor. Vatandaşlar önerilerini sunabilirler, ancak şu ana kadar hiçbir öneri alınmadı. Bunu yapmak isteyenler, Belediye Meclisi oturumuna kadar kalan günlerde bunu yapabilirler.


DİĞER HABERLER