Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planı Kabul EdildiSalı, 30 Haziran 2020

Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planı Kabul Edildi Kırcaali Belediye Meclisi bugünkü oturumunda 13 ret ve 3 çekimser oya karşı 23 kabul oyu ile 2019-2020 dönemine ilişkin Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planı Raporunu ve 2020-2022 dönemine ilişkin Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planını kabul etti. İki belge ile ilgili oylamalar genel bir tartışma sonrasında ayrı ayrı yapıldı. Tartışma, belediyenin geçen yılki bütçe raporunun kabul edilmesi ile ilgili tartışmaya benzer bir şekilde geçti.

2020-2022 dönemine ilişkin Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planı, formalite icabı hazırlandığını iddia eden yerel Mecliste yer alan muhalefet partilerin temsilcileri tarafından eleştiriler aldı. Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis Grubu, bunun halkın zararına olduğunu ve belediyenin mali durumunu iyileştirmeyeceğini savunarak 2020-2022 dönemine ilişkin Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planını reddetti. Ruslan Terziev, hem eski hem de yeni planın formalite icabı yazıldığını ve planların sorunları çözmediklerini, ancak derinleştirdiklerini vurguladı.

Terziev'e karşılık veren Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Grubu Üyesi Elvan Gürkaş, belgenin asıl amacının, belediyenin gelirleri ve harcamaları arasında bir denge bulması ve sakinleri için normal bir yaşam sağlayabilecek şekilde işlevlerini zorlanmadan yerine getirmesi olduğunu açıkladı. Gürkaş, önlemlerin tutarlı olup uzun vadeli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Gürkaş, eski planın öngördüğü politikaların uygulanmasından sonra eski göstergelerin geçerliliğini kaybetmesi nedeniyle yeni planın yeni göstergelere göre uygulanacak olmasından dolayı iki planın formalite icabı hazırlandığı yönündeki tanımlamayı kabul etmediğini kaydetti.

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, " Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planı ciddi bir plandır ve onu gerçekleştirmek için gereken iradeye sahibiz. Bu plan, sorumlu bir tutumun göstergesidir ve sorunları belirli önlemlerle çözmek için bir fırsattır" diye vurguladı.
Hatırlanacağı üzere Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planının öngördüğü önlemler, Belediye Başkanı tarafından 17 Haziran'da plan taslağının vatandaşların katılımıyla yapılan tartışma toplantısında belirtilmişti. Onların arasında Kırcaali Valisi'nin kararı mahkemeye verdiği yerel vergi tutarları ve evsel katı atık ücretinin arttırılması bulunuyor. Dr. Müh. Azis, "Gider kalemlerinin maliyetini düşürmek için çok ciddi önlemler aldık. Belediyenin faaliyetinin optimizasyonunun ilk aşaması geçti. Bu ilk aşama, idari ve ekonomik maliyetlerin azaltılmasından ibaretti. Yerel bütçeden finanse edilen tüm belediye yapılarının optimizasyonunun ilk aşaması geçti. Belediyenin karşılayamayacağı maliyetlerin karşılanacağı seçenekler arıyoruz. Ayrıca yatırım ilgisini artırmak için ilçede ve küçük yerleşim yerlerinde yatırım fırsatlarını artırmak için bir değerlendirme yapıyoruz. Amacımız, küçük yerleşim yerlerinde aile şirketlerinin yatırım aktifliği de dahil olmak üzere yatırımı körüklemektir" diye konuştu.


DİĞER HABERLER