KIRCAALİ BELEDİYESİ'NİN ÜRETİCİLER PAZARI'NIN BORCUNA GARANTÖR OLMASI TARTIŞILDIPazar, 19 Aralık 2010

KIRCAALİ BELEDİYESİ'NİN ÜRETİCİLER PAZARI'NIN BORCUNA GARANTÖR OLMASI TARTIŞILDI Kırcaali Belediyesi Üreticiler Pazarı'nın Allianz Bankası'na olduğu borcu ödemesine dair garantörü ile ilgili halka açık müzakere gerçekleştirdi. Garantörlüğe karşı ve destekleyenler iki gruba ayrılarak birbirlerine karşı gerek kürsüden, gerek uzaktan uzağa hoşa gitmeyen cevaplar verdiler, hatta ıslıkla protesto ettiler. Müzakere esnasında dile getirilen görüşlere bakılırsa Kırcaaliler'in çoğu belediyenin garanti olmasını destekliyorlar.
Üreticiler Pazarı'nin Yönetim Kurulu Başkanı müh. Lütfi Ahmed'in takdim ettiği hesap verme raporuna göre şu ana kadar şirket kayba çalışıyor, yani yatırılan her leva için 2 harcıyor. Bu yıl pazarın kayıpları 450 bin leva, şirketin bankalara borcu ise 6 milyon olduğu ortaya çıktı.
Bu durumu bir soruya cevapla açıklayan Başkan Hasan Azis önceden yapılan hesaplara göre yeni yılın ilk 6 ayında Belediye'nin yardımıyla pazarın borçlarını yarıya indireceğini belirtti.
Açık müzakerede Belediye'nin borca garantör olmasına en çok siyanür ile altın üretmek isteyen "Gorupso" şirketinin müdürü Jivka Kovaçeva karşı çıktı. Hatta Belediye Başkanı Hasan Azis'i pazarın kuruluşunda rüşvetçiliğe başvurmakla suçladı. Bunun lehine paraların Ekip Holding'e çekilen krediden değil, direkt belediye bütçesinden ödendiğini söyledi. Başkan Azis sinirlerine kim olamayan Kovaçeva'yı bulunduğu iddialarda dikkat etmesi için uyardı. Sözlerinin suç teşkil ettiğinin altını çizdi.
Politik Trakya Partisi'nden meclis üyeleri Yani Yanev ve Ognyan İvanov kesinlikle belediye garantörlüğüne karşı çıktılar. İkisi de şirketin ekonomi durumunu belirtip kayıpta olduğunu öne sürdüler. İvanov Belediye'nin garantör olduğunda pazarın teminat vereceği hiçbir şeye sahip olmadığını söyledi. Belediye'nin mali sorumlusu Valentin İvanov banka garantisinin teminatı ipotek olmayan pazarın idari binası olacağını izah etti. Meclis üyeleri, bunun sonucunda Allianz'a daha 740 bin leva ödeme yapılması gerekeceğini düşünüyorlar.
Hasan Azis banka garantisinin kararı hiçbir şekilde ödenmesi gerektirdiği anlamına gelmiyor, diye izah etti. Bu bağlamda, Belediye'nin borçları azaltma planı hazırladığını açıkladı.
İşadamı İvan Vılçev Belediye banka garanti teminatı vermezse, pazarı kaybedecek ve "Allianz" bankası onu bazı çevrelere uygun olarak yarım fiyata satacak, diye karşı tepki verenleri uyardı.
Birçok vatandaş kurulmuş pazarın yıkılmasının normal görmediklerini savundular. Orada ekmeğini kazanan tüccarlar adına konuşan Ergün Kabakçı müzakereyi "Çingene Pazarı"na benzeterek Kırcaali'nin uzun zaman beklediği güzel pazara sahip olduğu için Belediye yönetimini kutladı. Bununla konuyla doğrudan doğruya ilgili kişilerin garantiyi destekleyenler arasında olduklarını kanıtladı.
Hasan Azis pazarın SAPARD Ajansı'nın para sağlamadan önce kurulduğuna dikkat çekti ve bu anlamda yapılacak ödemenin sadece yarı değerini karşıladığını öne sürdü. Başkan, pazarın gerekli, fakat pahalı, şeklinde düşünen vatandaşlara kendisini ileriyi gören devlet adamları gibi en az 50 yıl tüm Kırcaali bölgesine hizmet verecek değerli bir yatırım olmasıyla savundu.
Müzakerenin sonunda salonda bulunanların ikide üçü Hasan Azis'i Üreticiler Pazarı'nın Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir proje olarak gerçekleştirdiği için içten alkışladılar.
Bu hareket büyük coşku içinde geçen tartışmaların sonucunda alınacak kararın olumlu yönünü gösterdi. Onun ise Yılbaşı sonunda yerli Meclis Kurulu'nun ilk oturumunda alınması bekleniyor. O zaman açık müzakerenin idari raporu da meclis üyeleri tarafından görüşülecektir. Kırcaali'nin pazar meselesi 2004 yılında başladı. O zaman kurulan Belediye şirketi "Üreticiler Pazarı" Allianz Bankası'ndan 10 milyon 300 bin levalık kredi çekmişti. Borcunu ödemesi için şirket SAPARD programından karşılıksız mali yardım olarak 4 milyon 44 bin leva miktarında para aldı. Fakat krediden daha 5 milyon 800 bin leva kaldı. Şirket aylık ödemenin 26 583 leva faizi ve asgari anapara ödenmesiyle yeni plan üzere bankayla anlaşma yapacaktır.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER