Kırcaali Bölge Mahkemesi'nde sivil gözetim projesi uygulanıyorCuma, 14 Aralık 2012

Kırcaali Bölge Mahkemesi'nde sivil gözetim projesi uygulanıyorBugün Kırcaali Bölge Mahkemesi'nde yapılan basın toplantısında Mahkeme Sivil Gözetim Ulusal Ağı'nın"İnsanlara Yakın Adliye - 2. Aşama" adlı projesi tanıtıldı. Toplantıda yargı sistemi ve toplum sivil kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar hazır bulundular. Proje, Razgrad Sivil Toplum Kuruluşları (NPO) Merkezi aracılığıyla yerel düzeyde Kırcaali Odedinenie Toplum Merkezi ile ortaklık içerisinde gerçekleştiriliyor. 24 ay süreli proje, Yüksek Yargı Konseyi'nin desteğiyle meydana getiriliyor.

Proje yöneticisi Georgi Milkov proje hakkında geniş bilgi verdi.

Projenin amacı, ülke çapında başarılı sivil gözetim mekanizması oluşturularak, Bulgaristan'ın yargı sisteminde etiğin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin iyileştirilmesidir. Proje kapsamında Güney Bulgaristan'da 4 gruba ayrılan 24 kentte bulunan 24 mahkeme 3 ay süreliğine sivil gözetim altında olacak. Güney Bulgaristan'da bölge ve il düzeyinde çeşitli mahkemelerde yerel çapta yargı reformu için önem taşıyan adliye faaliyetinin kilit alanları gözetlenecek.

Mevcut kanunlar doğrultusunda mahkemeler etik tutum ve çıkar çatışması, hesap verebilirlik, tanıtım ve şeffaflık, web siteler, görüntüleme, elektronik hizmetler, adli yardım ücretleri, gelen davaların rastgele bir şekilde tahsis edilmesi ve mahkeme kararlarının internet sitelerinde yayınlanması, çocuk ve gençlere yönelik yargı çalışmaları konularında bir ekip tarafından gözetime tabi tutulacak.

Şu anda 3.grupta yer alan Haskovo, Stara Zagora, Dimitrovgrad, Kırcaali, Svilengrad ve Çirpan kentlerinde bulunan mahkemelerin sivil gözetimi yapılıyor. Kırcaali Bölge Mahkemesi'nde özellikle çocuk ve gençlere yönelik davalar ağırlıklı gözetiliyor.

Georgi Milkov, "Biz yargı sisteminde olumlu gelişmeleri takip ediyoruz ve bunları adli kurumların sivil gözetimi raporlarında daima belirteceğiz. Çünkü olumlu uygulamaları teşvik ederek hakimleri işini mükemmelleştirmeleri için yüreklendirmek istiyoruz" dedi.

Yüksek Yargı Konseyi'nin verilerine göre Kırcaali Bölge Mahkemesi'nin ülkedeki diğer bölge mahkemeleri ile bakılan davalar açısından kıyaslanırsa, altıncı yerde bulunduğu açıklandı. Mahkemede ayda ortalama 65 davaya bakılıyor.

Toplantıya katılan Kırcaali Bölge Mahkemesi Başkanı Valentin Spasov, "Bölge Mahkemesi'nin faaliyetini popülarize etmek için bu projeye katılmaya razı olduk. Amacımız mahkemenin faaliyetini tanıtarak kamu desteğine sahip olmak ve vatandaşların Kırcaali'deki yargılama sistemine güvenini arttırmak" dedi.

Valentin Spasov, "Çocuk ve gençlerin yer aldığı davalarda çocuk haklarının garanti edilmesini sağlıyoruz" diye vurguladı.


DİĞER HABERLER