Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ile bölge kongresiyle ilgili mülakat



Perşembe, 12 Mayıs 2011

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ile bölge kongresiyle ilgili mülakat - Sn. Müftüm 16.05.2011 - Pazartesi günü bölge kongresi yapacağınızı ilan ettiniz. Bölgedeki imamları davet ettiniz, bu konuda biraz açıklık getirir misiniz?

- Öncelikle sizlere Hoş geldiniz, Kırcaali Haber değerli okuyucularına da saygılarımı arz ederek söze başlamak isterim.
12.02.2011 tarihinde 988 delegenin katılımlarıyla Dr. Mustafa Aliş Hacı
Başmüftü, Şabanali Ahmet bey de Yüksek Şura başkanı olarak seçildiler.
Ayrıca yeni tüzük kabul edildi. Ve bu tüzüğün gereğince bölge müftülüklerinde de müftülerin imamlar tarafından seçime tabi tutulması gerekiyor.
Müftü adaylarının aldıkları oy sayısı, yapılacak şura toplantısına havale edilecek, şura meclisi değerlendirmesini yaptıktan sonra bölgelere Müftülerini atamış olacak.

- Efendim, kimler Müftü olabilir?

- Müftü kavram olarak fetva veren kişi manasındadır. Yani fetva verebilmek için bilgi birikim sahibi olması gerekir.
Tüzüğümüzde, Müftü profili şöyle tasvir edilir:
Saygın bir kişiliği ve toplumla münasebetleri iyi olacak, Başmüftülük sisteminde en az 3 yıl görev yapmış olacak, sabıkalı olmayacak ve ilahiyat mezunu olacak.

- Sizler Aday mısınız efendim?

- Evet, bende adayım. İnşallah.

- Bölge kongresiyle (seçimlerle) alakalı endişeniz var mı?

- Öncelikle 1 yıldır Kırcaali'de olduğumu belirtmeliyim.
Bu zaman dilimi içerisinde halkımıza saygın davranmaya çalışıyorum. Davetiyelere icabet ediyor, halkla kaynaşmaya çalışıyorum.
Tercih edilmem, halkla olan muamelatım başarılı olduğu yönünde anlamı olacak. İmamların tercihi bir başka aday yönünde olması yönündeki gelişmeler ise, görevimin hakkını veremediğimi, ayrıca benden ehil kardeşimin hizmet dönemi gelmiş bilincini bende oluşturur.
Endişeli değilim. Nitekim büyüklerimiz ne güzel söylemişler " Makamımız kuş misali daldan dala konabilir". Hayat inişli çıkışlıdır. İz bırakmak, halkla hak adına beraber olmak gerekir.

- Adaylar belli mi Kırcaali'de?

- Henüz adaylığını müftülüğümüze arz eden yok. Ancak imamlara gönderdiğim kongre davetlerinde bir kolaylığı ifade ettim: "Kongre günü de adaylar- adaylığını koyabilirler".
Müftü'nün faaliyetini en iyi imamlar takdir edebileceği için, tüzük gereği oy hakkı onların. İlgi duyan halkımız Kırcaali tarihinden bir an vuku bulurken, katılabilir.
Kongrenin yapılacaği terih ve yer:
16.05.2011, saat 9,00 - Ömer Lütfi Derneği'nin Konferans Salonu.



DİĞER HABERLER