Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ile söyleşiPerşembe, 30 Mart 2017

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ile söyleşiSn. Müftüm, henüz bir kaç gün evvel Bulgaristan'da parlamento seçimleri yapıldı, seçimler ile ilgili neler söylersiniz?

Evvelen sizin ve bütün Kırcaali Haber gazetesi okurların mübarek üç aylarını ve hâssaten Regaip kandillerini tebrik ederim. Sıhhat ve afiyet dilerim.

Müftülük olarak, "Din eğitiminin önemini, Mübarek gün ve gecelerin faziletini, Ana Baba hakkı, kulluk şuuru, Kur'an ve Sünnetin /Hadis/ ehemmiyeti, komşu ve akraba hakkı, Helal- Haram gibi konuları her daim konuşmayı arzuladık, onlar üzerinde etütlerde bulunduk. Siyaset bilimcisi değilim, ama Müftülük ile ilgili ileri geri konuşmalar yapıldığı için, şahsi yorumumu arz etmeye çalışayım.

Öncelikle "Politika"nın sözlük anlamını Yunancadan geldiğini ve "Çok Yüzlülük" manasını taşıdığını hatırlayalım. Bu yönüyle tasvip etmediğimiz bir kavramdır. Filozofların "ben az önceki ben değilim, değiştim" diyerek Politikacı sorumluluktan kaçamaz, verdiği sözleri yerine getirme çabası içinde olmalıdır.

"Politika"nın terim manası "siyasi ve bürokratik yetkileri halkın yararına kullanmak". Hedef nokta şudur ki, halkın refah, esenlik ve saadeti olmalıdır. Bu yönüyle takdir ederiz. Zira Peygamberimiz (s.a.s) " İnsanların en şereflisi - onların efendisi onlara hizmet edendir, onların yararına çalışandır" buyurmaktadır.

Bir kaç gün evvel vuku bulan seçimler ile ilgili neler söyleyebilirim, bilemiyorum ki. İlkin gelişmiş toplumlarda siyasi partilerin vaatleri olduğunu ifade etmek isterim. Ekonomi, eğitim, sağlık, emeklilik gibi alanları daha işlek hale getirme sözleri, gençlerin Bulgaristan'da istihdam edilmesi noktasında sanayileşme vaatleri... v.s. onlar neredeyse çok az konuşuldu.

Bundan dolayı adeta tepki mahiyetinde oy kullananların, 100/ 20' si hiç bir siyasi Parti'nin stratejisini takdir etmediğini, bundan dolayı da hiçbir partiyi tercih etmediğini esefle öğrenmiş olduk.

Demokrasinin neleri alıp götürdüğünü ifade eden, Ezanların rahatsızlık verdiğini söyleyen, Türkiye hududunda yaşlı insanları tehdit eden ve gözdağı veren... Türkiye'nin müdahalesini dillendiren... oldu, yalnız Bulgaristan'ın sanayileşmesi, gelişmesi, eğitim, sağılık sektörlerinin ele alınması, kimlik ve aidiyet konuları ya az konuşuldu, yada sonraki seçimlere bırakıldı.

Korku üzerinden, tehdit üzerinden siyaset yapılmaz. Hayırda yarışmak suretiyle hedefe varılır, varılınca da yetkiler halkın faydasına kullanılır. Bir çok siyasi parti yetkilileri ve medyalar Türkiye'yi konuşurken, daha evvelki Cumhurbaşkanı R. Plevneliev "Türkiye'nin değil, farklı güçlerin Bulgaristan siyasetine müdahil olduğunu" ifade etti".

Sn. Müftüm, bazı haber sitelerinde sizi Başmüftü ve Haskovo Müftülerini Recep T. Erdoğan ile görüntülediler? Bu yönüyle de sizleri eleştirdiler. Konuyla ilgili neler ifade edersiniz.

Efendim 12.03.17 Pazar günü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in misafirleri olarak, Başmüftümüz Dr. Mustafa Hacı'nın rehberliğinde Bulgaristan'daki bütün bölge Müftüleri, 3.sü vuku bulan "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katıldık. Hakikaten duygu yüklü, heyecan dolu müstesna bir program tertip edilmişti, büyük keyif ve saadet aldık.

Kitap ayırtmaçları tasarlayıp, çoğaltıp satan ve ardından da gelirleri ile Afrika'da 3. katlı ev alarak yetimlere bağışlayan, 100.000'nin üzerinde yalnız başına Kayseri'de fidan diken, kendileri ihtiyaç sahipleri oldukları halde emekli maaşlarını ailecek daha fazla ihtiyaçları olanlara harcayan, dargın 1.500 aileyi Diyarbakır'da barıştıran, 11 yaşında Filistin'de hayatı pahasına yaşanan zorlukları anlatmaya çalışan kahraman bir kız çocuğu ve nice fedakar insanların duygu yüklü insanlara faydaları anlatıldı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından takdir gördü.

Programa Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşriflerini bizler salonda öğrenmiş olduk. Program sonrasında kendisiyle müsafaha yaptık, onur duyduk. Kendileri programa katılan Başmüftümüze teşekkür ettiler, Kocaeli'deki programa geçtiler.

Türkiye ile ilgili sizlerin yorumlarını merak ediyoruz ?
Bizler Bulgaristan Vatandaşıyız. Bulgaristan Ülkemizdir, vatanımızdır. Onun gelişimine, istikrar, refah ve esenliğine çalışır, dualar ederiz. Elbet bizler Bulgaristan vatandaşıyız, aynı zamanda etnik olarak Türkleriz, bu münasebetle Türkiye anavatandır. Nato'da müttefik olduğumuz, komşu olduğumuz, sağlık ve tatil hususlarında tercih ettiğimiz, gelişen bir ekonomi ye sahip modern müttefik ülkeler bütünüdür.

Türkiye denince aklıma takdir ettiğim ehemmiyetli bir kaç haslet gelir.

R. Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde, Türkiye'deki azınlıklara vakıf mallarının mahkeme yolu takip edilmeden iadesi yapıldı. İnsan Haklarına riayet projesinden Bulgar kilisesi de nasibini aldı. İstanbul - Şişli'de paha biçilmez vakıf Malları iade edildi. İstanbul'da Demir kilisesi olarak bilinen Bulgar kilisesi defalarca İstanbul Büyük şehir belediyesi tarafından restore edildi.

Avrupa birliği Suriye'deki savaş sonrasında ülkelerine 3-5 mülteciyi, özür dilerim,"ağızındaki dişleri inceleyerek" kabul ettiği halde Türkiye 3.000.000 ve üzeri Mülteciyi sahiplendi. Kadirşinas bir tutum sergiledi. Eğitimleri, sağlık ve huzurları ile ilgilendi.

Modern Türkiye'de daha evvel başörtülü hanımefendiler resmi kurumlarda yer alamıyor, eğitimlerine devam edemiyorlardı. Onlara bu hak verildi. Onlara hak verilince diğer bayanların hakları ihlal edilmedi, sınırlandırılmadı.

130 ülkede sosyal yardım dağıtımı yapan, Afrika'da su kuyuları açan, hastanenler inşa ederek fakir insanları tedavi eden.

İnsan Haklarına riayet eden ve yardım elini uzatan bir ülkedir. Edirne'de Yahudi kalmadığı halde oradaki Havrayı restore ettirdiler.

Jivkov rejiminden ve zulmünden Türkiye'ye sığınan Bulgaristan Türklerini sahiplenen
Türkiye'yi bu yönleriyle bilirim.

Müftülük her hangi bir siyasi partiyi destekledi mi? Destekleyebilir mi?

Müftülük siyaset üstü bir kurumdur. 1910 yılından bu yana Bulgaristan Müslümanlarının hamisidir, manevi hayatlarını düzenleyendir. Din eğitimini organize eden, Manevi yolculuk Haccı tertip eden, Helal lokma için Helal dairesini kuran ve çalıştıran, sağlıklı bilgi için Müslümanlar dergisi ve diğer yayınlar ile halka ulaşan, vakıf mallarını muhafaza ederek, sonraki nesle çoğaltarak aktarmayı hedefleyen bir resmi kurumdur Başmüftülük.

Peki, sizler sn. Müftüm siyaseti yönlendirdiniz mi?

Efendim benim öyle bir özelliğim olsa, ben de herhangi bir siyasi partiden takdir edersiniz ki aday olurdum.

Seçimlere bir ay kala Kırcaali ilimizdeki imamlarımız ile bir toplantı düzenledik, kurumun siyaset üstü olduğunu ifade ederek, siyasete müdahil olmadığımızı hatırlatarak, vazifemizin din eğitimi ve halkın milli ve manevi değerlerine yönelik çalışmalar olduğunu hatırlattık. Halkın iradesinin önemli olduğunu, halkın "Kimin ne söz verdiğini, yerine getirip getirmediğini" iyi bildiklerini ifade ettik.

Bulgaristan'da Müslümanların siyasilerden beklentileri nelerdir?

Bulgaristan'ın resmi dini Ortodoks Hristiyanlıktır, Müslümanların da aynı haklara sahip oldukları anayasada ifade edilir.

Bulgaristan'da halkın 5/1 Türk, Müslümandır. Bulgaristan Avrupa birliği üyesidir. Avrupa birliğinde insan hakları, dini aidiyet ve bireysel huzura riayet edilir.

Haliyle Müslümanlar olarak kültürümüz, ananemiz, dinimiz farklıdır.

1.Bu münasebetle Avrupa birliğinde olduğu gibi, gerek kreş gerekse okullarda çocuklarımızın aidiyet kartları düzenlenmesi ve dini tercihine göre Helal yemek verilmesi.

2. Avrupa'da Tesettürlü Bayanlar "Başörtü" ile kimliklerini ve pasaportlarını çıkartabiliyorlar, yüzün belirlenmesi kulaklardan olmasa gerek, bunun buradaki bayanlara yapılması.

3. Vakıf Mallarımızın iadesi, Türkiye'nin bütün azınlıklarına ve hassaten Bulgar kilisesine vakıf mallarını iade ettiği gibi, Başmüftülüğe vakfiyelerin iade edilmesi ve böylelikle kendi ayakları üzerine basacak kurum haline getirilmesi.

4. Seçmeli din dersi ve Türkçe dersleri. Türkçe bizler için yabancı dil değil, anadilidir. Din dersi hususunda alınan Türklerin yoğun olduğu bölgelerde İslam'ın okutulması, Bulgarların yoğun olduğu yerlerde Hıristiyanlığın. Karışık bölgelerde ona göre bir taslak hazırlanarak her ikisinin okutulması anayasal hak olarak evrak üzerinde verildi, yalnız uygulanması sınırlıdır.

5. Sofya'da İslam Kültür Merkezinin inşası. Karda kışta Sofya'daki Müslümanlar kaldırımlarda halen namazlarını kılıyorlar, üzülüyoruz.

Bu ve benzeri konular şüphesiz ki siyasi iradeye dayalı olan konulardır. Hallini bekliyoruz şüphesiz.

Sn. Müftüm Türkiye müftülük kurumuna yardımcı oluyor mu?

İki ülke arasındaki sözleşme neticesinde bizler Türkiye'nin tecrübe ve yardımlarından faydalanıyoruz. Bilhassa imam hatip okullarımızın ve Sofya İslam Enstitümüzün sponsorluğu hususunda. Diğer diyanetlerin de farklı ülkelerden maddi ve manevi olarak faydalandığını ifade etmek durumundayız.

Teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim. Kırcaali Haber Gazetesine her daim sağlıklı bilgilerin halkımıza ulaştırmasını niyaz ederim.DİĞER HABERLER