KIRCAALİ BÖLGESİNDEKİ MÜSLÜMAN TEMSİLCİLERİ BİR DEKLARASYON YAYINLADICuma, 11 Aralık 2009

KIRCAALİ BÖLGESİNDEKİ MÜSLÜMAN TEMSİLCİLERİ BİR DEKLARASYON YAYINLADI10.12.2009 tarihinde Kırcaali'de toplanan Kırcaali Bölge Müftülüğüne bağlı imamlar ve Müslüman Encümenleri üyeleri şu Deklarasyon'un altına imza attılar:

DEKLARASYON

Biz Kırcaali bölgesi Müslüman dini önderleri ve Müslüman Encümenleri temsilcileri, başta bölge Müftüsü ve imamları olmak üzere, bölgemizdeki Müslüman Topluluğunun dini işlerinden sorumlu olarak, Bulgaristan Anayasasının prensiplerini koruyarak, Bulgaristan devlet kurumlarının adalet duygusuna güvenerek, Anayasanın garantisi altında bulunan dini ibadet hakkı ve dini liderlerimizi demokratik yollarla seçme hakkımıza dayanarak, dini hoşgörünün tasdik edilmesi için bütün gayretlerimizi seferber ederek:


1. 31.10. 2009 tarihinde Sofya'da yapılan Olağanüstü Ulusal Müslüman Şurasında alınan kararları ve seçilen yönetim organları, Sofya Mahkemesi tarafından kaydedilmemiş olması, bölge Müslümanları saflarında gerilim yaratabileceğini endişelenerek ifade ediyoruz.

2. 31.10.2009 tarihinde Sofya'da yapılan Olağanüstü Ulusal Müslüman Şurasında alınan kararları, başta Dr. Mustafa Hacı( Baş Müftü) ve Şabanali Ahmet(Yüksek İslam Şurası Başkanı) olmak üzere 900'e yakın imam ve diğer Müslüman temsilcileri tarafından oybirliğiyle seçilen Müslüman dini liderlerini kendi adımıza ve bölge Müslümanlarının temsilcisi olarak desteklediğimizi bildiriyoruz.

3. 31.10.2009 tarihli Olağanüstü Ulusal Müslüman Şurasında seçilmiş olan Müslüman dini liderlerimizi bütün kanuni yolları zorlayarak desteklemeye devam edeceğiz.

4. Asimilasyon döneminde(1985 -89), Müslüman haklarını ayaklar altına alanların, aynı dönemde Müslümanlara maddi ve manevi zarar verenlerin, Müslümanları yönetmeye kalkışmalarına asla izin vermeyeceğiz.

5. Biz, hiçbir zaman şunu unutmayacağız: 10.11.1989 tarihinin(Otoriter rejimin yıkılışı) bir ay öncesine kadar, Müslümanlar ateist bombardımanı altındayken, hatta cenazelerimiz bile Müslüman usullerine göre defnedilmezken, "Bulgaristan'da Müslüman dininin serbestçe ibadet edildiğini" söyleyen N. Gencev'in, T. Jivkov'a defalarca desteğini ve teşekkürlerini iletmesini.

6. Atalarımızdan Bize sonsuza kadar miras kalan vakıf varlıklarının yeniden satılmaması için, dini kuruluşların hesaplarından yüz binlerce Leva boşaltılmaması için, Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların çağın realitelerini de göz önünde bulundurarak demokratik yollarla seçilen yönetim organları hakkındaki hukuki tartışmaların, yetkili organların 17 seneden beri verdiği çelişkili kararların nihayet sona erdirilmesini istiyoruz.

7. Biz, dini yöneticilerimizi kendimiz seçmek istiyoruz. Çünkü bu hak Bize, ülkenin yasalarında tanındığı gibi, uluslararası antlaşmalar ile de tanınmıştır. Vatanımızda her isteyen Müslüman topluluğunu yönetmeye aday olabilir, yeter ki bu topluluğun karşısına çıkarak desteğini isteyebilsin.


DİĞER HABERLER