“Kırcaali: Geçmişe Bir Bakış” fotoğraf albümünün ikinci bölümü tanıtıldıCuma, 29 Mayıs 2015

“Kırcaali: Geçmişe Bir Bakış” fotoğraf albümünün ikinci bölümü tanıtıldıDün akşam Obedinenie Halk Toplum Merkezi'nin büyük salonunda "Kırcaali: Geçmişe Bir Bakış" fotoğraf albümünün ikinci bölümü tanıtıldı. Tıklım tıklım dolu salonda fotoğraf albümünü hazırlayanlar Kırcaali Belediyesi Baş Mimarı Petya Nazırova ve Bölge Tarih Müzesi'nde küratör Vasilka Taşkova tanıtımını da yaptılar.

Etkinlikte Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova ve Belediye Sekreteri Sezgin Bekir hazır bulundular.

Belediye Başkanı, fotoğraf albümünün tanıtımını şehrini seven tüm Kırcaalilerin bayramı olarak nitelendirdi.

20.yüzyılda Kırcaali'de meydana gelen tarihi olaylara genel bir bakış atan tarihçi Vasilka Taşkova, şehrin tarihinin yazılmasına ihtiyaç duyulduğunu ileri sürdü. Müh. Azis, Belediyenin bu tür bir girişimi finanse etmeye hazır olduğunu belirtti. Hasan Azis, "Bütün bir kitap yazılmasına hazırlık olarak bilimsel konferanslar düzenlenmesi için mali kaynaklar ayırmaya hazırız. Bu konferanslarla Kırcaali tarihinin önemli dönemleri aydınlatılmış olacak" dedi.

"Kırcaali: Geçmişe Bir Bakış" fotoğraf albümünü hazırlayan ikili birinci bölümde yapılanları göstermişlerdi, ikinci bölümde ise yapanlara odaklanmışlardır. Kırcaali'nin kurtuluşundan geçen asrın 40'lı yıllarına kadar tarihi fotoğraflarla tanıtılıyor. Mimar Nazırova, Devlet Arşivi, Tarih Bölge Müzesi ve eski soylardan gelen aileler tarafından büyük miktarda fotoğraf malzemeleri sağlandığı için Kırcaali'nin gelişme dönemine ilişkin toplanılan tüm fotoğrafları kullanamadıklarını izah etti. 1000 tirajı olan fotoğraf albümünün Kırcaali'de 1000 hane halkına hediye edileceğini açıkladı.

Mimar Petya Nazırova, "Yok olmaktan kurtararak, atalarımız hakkında önemli bilgileri gün ışığına çıkardık. Albümün Kırcaali'nin tam olarak tarihini yansıttığını iddia etmiyoruz. Bu fotoğraflar yıllar içinde korunan fotoğrafların ancak bir kısmıdır. Muhtemelen evlerde daha çok değerli şeyler korunuyor. Fakat bu hacminde de albüm şehrimizin kuruluşunun başlangıcını ve temellerini atanları aydınlatıyor. Bugün layıkıyla görevimizi getirme ve atalarımıza olan borcu yerine getirme duygusu ve hiç kimsenin ve hiçbir şeyin unutulmaması gerektiğini hatırlatarak karşınızda bulunuyoruz" dedi.

Mimar Nazırova, "Kırcaali: Geçmişe Bir Bakış" fotoğraf albümünün ikinci bölümünün basılmasına destek veren firmalara teşekkür etmeyi unutmadı.


DİĞER HABERLER