KIRCAALİ HABER GAZETESİ "ANADİLİMİZ TÜRKÇE" KONULU BİR KOMPOZİSYON YARIŞMASI DÜZENLİYORPazartesi, 26 Ekim 2009

KIRCAALİ HABER GAZETESİ Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi dil sayesinde mümkün olabilmektedir. Milletleri meydana getiren unsurların başında gelen dil, aynı zamanda kültürün oluşması ve yaşamasında da en büyük görevi üstlenmiş durumdadır.
Anadilimiz Türkçe ile ilgili tartışmaların, engellemelerin ve zorlukların yoğun olarak yaşandığı bu günlerde Kırcaali Haber gazetesi "ANADİLİMİZ TÜRKÇE" konulu bir kompozisyon yarışması düzenlemektedir.
Bu yarışmanın amacı öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize anadilin önemini ve değerini vurgulamak, anadilimize sahip çıkılmasını, doğru öğrenilmesini, öğretilmesini, kullanılmasını ve korunmasını sağlama. Bu konuda insanlara sorumluluklarını anımsatmak, anadilin sevilmesini ve bilinçle sahip çıkılması konusunda insanları göreve çağırmak, daha duyarlı olmaları gerektiğini anlatmak. Anadilimiz Türkçenin unutulmasının, unutturulmasının hatta yok olmasının önüne geçmek, doğru, düzgün öğrenilmesini, kullanılmasını desteklemektir.
Velilerden çocuklarının anadillerini öğrenme konusunda daha hassas ve duyarlı olmalarını, anadillerine sahip çıkmalarını ve bilinçlenmelerini bekliyor, çocukların anadillerini doğru öğrenmelerini, doğru kullanmalarını, sevmelerini, benimsemelerini hedefliyoruz.
Bu anlamda tüm çocuklarımızın bu yarışmaya katılma çağrısında bulunuyoruz.

Yazılarınızı aşağıdaki adrese 15.12.2009 tarihine kadar gönderebilirsiniz.
Adres:
Kırcali 6600
Ul. Belasıtsa No 1
P.K. 241
e-mail: kircaalihaber@gmail.com
Yazılar bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren öğrencilere ödül verilecek, yarışmaya katılan herkese de birer kitap hediye edilecektir.

Yetkililer, politikacılar, eğitimciler, veliler için kısa bir not. Lütfen bunu bir yere kayıt etsinler:
Türkçe bir dildir. Hem de dünyada en çok konuşulan on dilden biridir. Avrupa'da konuşulan ikinci büyük anadildir. Bulgaristan'da da konuşulan ikinci büyük anadil olup, ülkemizdeki okullara giden binlerce öğrencinin de anadilidir.


DİĞER HABERLER