Kırcaali hastanesinde çocuklara yönelik ücretsiz muayeneler yapılacakSalı, 21 Haziran 2022

Kırcaali hastanesinde çocuklara yönelik ücretsiz muayeneler yapılacak

2 Temmuz 2022'de Kırcaali’deki Dr. Atanas Dafovski Hastanesi, Sofya’daki Pirogov Hastanesi ve Bulgaristan Tabipler Birliği (BLS) Sofya Şubesi tarafından organize edilen Ulusal Çocuk Sağlığı-Pirogov Programı’na ev sahipliği yapacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra program, 4 Haziran 2022'de Sofya'da yaklaşık 170 çocuğun Pirogov Hastanesi Tıp Merkezinde önleyici muayenelerden geçmesiyle yeniden başlatıldı.

Program, yüksek nitelikli uzman doktorlara hızlı ve kolay erişim sağlayarak çocukların önleyici muayenelerini kolaylaştırmak ve desteklemek için tasarlandı.

2 Temmuz 2022'de Kırcaali şehrinde önleyici muayeneler aşağıdaki uzmanlık dallarında son derece uzmanlaşmış doktorlar tarafından yapılacaktır: çocuk göz hastalıkları, çocuk kulak burun boğaz hastalıkları, çocuk ortopedisi ve travmatolojisi, pediatrik kardiyoloji, pediatrik üroloji, pediatrik cerrahi, pediatrik beyin cerrahisi, pediatrik dermatoloji, pediatrik hipertansiyon ve çocuk sağlığı ve hastalıkları. Bir tıbbi görüntüleme uzmanı, tanı konulması ve gerektiğinde küçük hastalar için tedavi önerilerinde bulunmasına yardımcı olacak.

Tıbbi muayeneler, 0879 04 07 40 numaralı telefondan (13:00 ile 14:00 saatleri arasında) önceden randevu alındıktan sonra Kırcaali hastanesinin ikinci katında bulunan Avicenna Tıp Merkezinde yapılacak.


DİĞER HABERLER