Kırcaali ilçesinde yerel vergilerin ve evsel atık vergisinin artırılması önerildiPerşembe, 28 Kasım 2019

Kırcaali ilçesinde yerel vergilerin ve evsel atık vergisinin artırılması önerildi Kırcaali Belediyesi'nin internet sitesinde Kırcaali İlçesi'nde Yerel Vergilerin Miktarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'te 2020 yılında yerel vergilerle ilgili değişiklikler yapılmasına dair yönetmelik taslağı yayınlandı. Taslak yönetmeliğe https://www.kardjali.bg/?pid=4,obs_11/ linkinden ulaşılabilir.

Yerel Vergilerden Sorumlu Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü," İlgili taraflara taslak yönetmelik ile ilgili önerilerini, fikirlerini ve görüşlerini 18 Kasım'dan itibaren 30 gün içinde sunma imkanı verilmiştir. Onları belediyenin e-posta adresi üzerinden ve Belediye İdaresi binasında bulunan Bilgi Merkezi'ne sunabilirler" diye bildirdi. Belediye Başkan Yardımcısı, Kırcaali Belediyesinin ayrıca 2020 yılında atık yönetimi ve evsel atık vergisine yönelik faaliyetlere ilişkin bütçe hazırlıklarına da başladığını belirtti. Önerilen değişikliklerin onaylanması halinde 2020'de belediye bütçe gelirlerinin 2,5 milyon levaya yakın fazla olması bekleniyor.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 66. Maddesinin 1.fıkrası gereğince söz konusu karar taslağı, 18 Kasım 2019 tarihinde https://www.kardjali.bg linkinde bulunan Kırcaali Belediyesi'nin internet sitesinde yayınlandı ve aynı tarihte Kırcaali Belediyesi binasında bulunan bilgi panosuna asıldı ve yerel gazetelerde yayınlandı. Karar taslağı ayrıca meslek örgütlerine ve Kırcaali ilçesinde bulunan tüm muhtarlıklara gönderildi.

Öneriler ve görüşler, belediyenin e-posta adresi obshtinakardzhali@kardjali.bg üzerinden ve Bugaria Bulvarı, No:41 adresinde bulunan Belediye İdaresi binasındaki Bilgi Merkezi'ne sunulabilir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 69. Maddesinin 1.fıkrasının 4.bendi gereğince 19 Aralık 2019 tarihinde İş İnkübatörü salonunda saat 15.00'te başlayacak olan taslak kararın kamuya açık tartışılması yapılacak.

Kırcaali Belediyesi, yayınlanan taslak yönetmelik ve karara ilişkin öneriler, fikirler ve görüşler sunulmasını bekliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü, vatandaşları 2020 yılında yerel vergilerin miktarı ve evsek atık vergisi miktarının belirlenmesi için önerilen değişikliklerin tartışılmasına daha aktif bir şekilde katılmaya çağırıyor.


DİĞER HABERLER