Kırcaali ili, toplu iş sözleşmelerinde son sıralardaCuma, 30 Haziran 2017

Kırcaali ili, toplu iş sözleşmelerinde son sıralarda Kırcaali İli Çalışma Koşulları Konseyi dün Kırcaali Valiliğinde 2010 yılından bu yana ilk oturumunu gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Leman Ali'nin başkanlığında yapılan toplantıda konsey yeni bir Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği kabul ederek, sosyal ortakları temsil eden iki Çalışma Koşulları Konseyi Başkan Yardımcısı seçti. Çalışma Koşulları Konseyi Yardımcılığına seçilenler Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) Kırcaali İli Koordinatörü İvanka Karakoleva ve Vatandaş Ekonomik Girişim Birliğini temsilen Daniel Delçev'dir. Toplantının üçüncü maddesi olarak Vladimir Boyaciev'in müdürlüğünü yaptığı Uzlaşma ve Tahkim Ulusal Enstitüsü (NİPA) ekibi tarafından hazırlanan Kırcaali İlinde Toplu İş Sözleşmeleri Analizi ele alındı.

Enstitü, toplu iş anlaşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk yapması amacıyla 2003 yılında kuruldu. Analiz tanıtımında Kırcaali Valisi Nikola Çanev de hazır bulundu. Vali, bölgenin sosyo-ekonomik özelliklerine, istihdam oranı ve gelir seviyesi konularını aydınlatan veri toplama ve sistematik hale getirmeye yönelik çabalarından ötürü analizi yapan ekibi tebrik etti. Çanev, "Bu tür tartışmalar sosyal diyalogun teşvik edilmesi ve emeğin haklarının savunulması açısından don derece faydalıdır" dedi.

NİPA'nın araştırmalarına göre Kırcaali ili, ülkede 28 il arasında toplu iş sözleşmeleri ve ek sözleşmelere göre 21.sırada ve iş sözleşmeleri kapsamında çalışan işçi ve memurlara göre 22.sırada yer alıyor. Genel olarak ekonomik kriz koşullarında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde azalma eğilimi görülüyor. Fakat ülke bazında yüzde 20 oranındayken Kırcaali ilinde toplu iş sözleşmelerinde ancak yüzde 5 oranında azalma gözleniyor.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle il bazında asgari işçi ücreti ülkede ortalama seviyenin üzerinde olarak 503 leva miktarındadır. Bu da o tarih itibariyle ülkede uygulanan 420 leva miktarındaki asgari işçi ücrete göre yüzde 19,8 oranında yüksek olduğunu gösteriyor. Sosyal ortaklar tarafından yapılan analize yüksek not verildi. Çünkü analiz çalışmasında toplu iş sözleşmelerinin kapsamı, geliştirilmesi ve düzenlenmesi konusunda elde edilen olumlu sonuçlara da yer verilmiştir. Analiz, bölgelere ve branşlara göre süreç dinamiklerinin izlenmesine ve mevzuatta belirlenen asgari işçi ücretin üzerinde olarak çalışanların lehine anlaşmalara varılmasına imkan veriyor.


DİĞER HABERLER