KIRCAALİ İLİNDE 16 568 KAYITLI ŞİRKET VARCuma, 15 Ekim 2010

KIRCAALİ İLİNDE 16 568 KAYITLI ŞİRKET VARAdalet Bakanı Margarita Popov'anın hazırlamış olduğu Ticaret Sicili Kanunundaki değişiklikler Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Yapılan yeni değişiklikler ile 31 Aralık 2010 yılına kadar tüm şirketlerin yapması gerektiği kayıt tazeleme işlemi 30 Haziran 2011 yılına kadar uzatılmış oldu. İş dünyasından "ölü ruhlar" olarak anılan şirketlerin temizlenmesi 2016 yılını bulacak. 1 Temmuz 2011 yılına kadar şirket kayıt tazeleme işlemi yaptırtmayan özel şahıs şirketleri ve yabancı şirketlerin şubeleri ve irtibat büroları otomatik olarak kapatılacak.

1 Temmuz 2011 tarihine kadar kayıt yenileme yapmayan tüzel kişilere ait limitet şirketleri, anonim şirketler, kolektif şirketler, komandit şirketlerin kapatılması ve sicil kaydının silinmesi 1 Temmuz 2016 yılından sonra mümkün olabilecek. Ancak gelecek yıl bir Temmuz tarihinden itibaren bu şirketler ticaret yapamayıp, mahkemeye icra takibat açılması ve de borçlarını toplayabilmek için başvuru yapamayacak.

Yapılan basın toplantısında, Yerel Mahkeme başkanı Georgi Miluşev, il genelinde toplam 16 568 kayıtlı şirket olduğunu, bunlardan da 3597'sinin kayıt yenilettirdiğini açıkladı. Aynı şekilde kayıt yenileme işleminin ücretsiz olduğunu söyledi. Devamında, "Bakanlar Kurulunun Ticaret Sicili ile ilgili almış olduğu karar mecliste onaylanmadığı halde, 12 971 şirketin 80 işi günü içerisinde Ticaret Sicili Bürosunda kayıt yenilemesi için özel veya tüzel kişi ve kuruluşun yerel mahkemeden tasdikname alması gerekiyor. Dilekçeler kişinin kendisi veya noter tasdikli vekaletname sahibi ikinci bir kişi tarafından yapılabilmekte. Vekaletnamede, görevlendirilen kişinin Ticari Sicil Bürosunda şirket kayıt yenilemede, mahkeme tarafından gerekli belgenin verilmesi için başvuru yapma ve belgeyi (tasdiknameyi) alabileceği belirtilmelidir" dedi. Aynı şekilde bu kadar kısa sürede bunca şirkete hizmet verebilmenin çok zor olacağı, büyük yığılma olduğu zaman personel yetersizliği yüzünden sıkıntılar yaşanabileceği Miluşev tarafından dile getirildi.

Yerel mahkemede 10 hakim görev yapmaktadır ve tüm sekreterler tasdikname çıkartılabilmesi için gerekli eğitimi almış bulunuyorlar. Başvuru tarihinden sonra 3 gün içerisinde gerekli belgenin hazır olduğu da Miluşev tarafından belirtildi.

Georgi Miluşev, bir şirket dosyasının bulunması ve gerekli işlemlerin yapılması için ortalama 35 dakika gerektiğini ve tasdiknamenin verilmesi için de o dosyanın hakim tarafından incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bunun yanı sıra yerel mahkeme başkanı birçok şirketin iflası önlemek için yenileme kaydını bilinçli olarak yapmadığını söyledi.

Şirket kayıt yenilemek için başvurular yerel mahkeme binasının 4. kat 41 numaralı odada yapılmakta. Dilekçeler de aynı odada verilmekte. Tasdikname alınınca, şirket kaydı yenileme başvurusu yine dördüncü katın girişinde bulunana Ticaret Sicili Kayıt bürosunda yapılıyor.

Komandit şirket - bazı hissedarların sorumluluğu hisselerinin oranında sınırlı olmakla birlikte bazı üyelerin sorumluluğu sınırsızdır. Tüzel kişi hissedarların sorumluluğu hisseler oranında sınırlıdır. Asgari sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri Şirket Kuruluş Sözleşmesi ile belirlenir.

Kolektif şirket - yapısı komandit şirketlere benzemekle birlikte, Kolektif şirketlerde yalnız gerçek kişiler hissedar olabilir. Asgari sermaye gereksinimi olmayıp hissedarların sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıdır. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri Şirket Kuruluş Sözleşmesi ile belirlenir.


DİĞER HABERLER