KIRCAALİ İLİNDE SEÇİM TURİZMİNE DAİR BELİRTİLER YOKSalı, 21 Aralık 2010

KIRCAALİ İLİNDE SEÇİM TURİZMİNE DAİR BELİRTİLER YOKYerel seçimlerden bir yıl önce ülke içinde iç turizmin başladığı iddiaları öne sürülüyor. Yeni Seçim Yasası'nda esas alınan ikametlilik prensibi Millet Meclisi görüşülmelerinde büyük tartışmalar ve tepkilere neden olmuştu. Hükümetin niyeti oy hakkına sahip olan vatandaşların ikamet süresinin 10'dan 12 aya coğaltmasıdı. Fakat seçimlerden önce bu kararın kabul edilmesi zaman açısından mümkün değil ve bu durumda son 10 ayda mevcut adreste bulunmuş kişiler o yerleşim yerinde oyunu kullanabilecekler.
Kırcaali'de şimdilik insanların sayısı bayramlarda çoğalıyor, ondan sonra tekrar aynı rakamlara düşüyor. Aralık ayının ortalarına doğru Kırcaali Belediyesi'nde mevcut adreste 73 193 kişi kayıtlı, daimi olarak ise 122 440. Kıyaslama yapacak olursak Ağustos ayında bu kayıtlar sırayla 73 929 ve 122 500 kişi gösteriyor. Verilere göre il içinde durum hemen hemen aynı. Yedi belediyede daimi adreste 322 292 kişi bulunuyor, mevcutta ise 162 410. Ağustos ayında bu sayıların 322 332 ve 165 248 olarak biraz azaldığı anlaşılıyor. Bazı kaynaklara göre son günlerde yeni kayıtların yapıldığı iddia ediliyor, ancak nereden ve niçin buraya geldiklerine dair bilgi yok. Bunun için oy vermeyi amaçlayarak da adreslerini değiştirmiş olmaları ihtimali var. Seçimlere kadar 18 yaşını doldurup oy kullanma hakkına sahip olacak kişilerin sayısı da az değil. Fakat bu rakamlar belirli bir partinin büyük grup insanları bir yerden başka bir yere değiştirip seferber etmesine yeterli değildir. Matematik hesapları göz önünde bulundurulursa satın alınan oyların etkisi yüksek seçim etkinliğiyle yenilebilir, fakat köylerde göçmenlerin bulunması yapılan seçimlerin sonucunu belirleyecektir.


DİĞER HABERLER