Kırcaali ilinde yeni kaydedilen işsizlerin sayısı 573Pazartesi, 29 Haziran 2020

Kırcaali ilinde yeni kaydedilen işsizlerin sayısı 573Mayıs ayında Kırcaali ilinde bulunan istihdam bürolarına başvurarak yeni kaydını yaptıran 573 işsiz, sınıflandırmaya göre farklı ekonomik faaliyet alanlarında çalışmışlardır. Onların yüzde 32,6'sı veya 187 kişi hizmetler sektöründe, yüzde 19,2'si veya 110 kişi sanayi sektöründe, yüzde 1,2'si veya 7 kişi tarım sektöründe çalışmıştır. Hangi sektörde çalıştığını belirtmemiş olan mayıs ayında işten çıkarılan çalışanların oranı yüzde 47,0 veya 269 kişidir.

31 Mayıs 2020 itibariyle Kırcaali ilinde bulunan istihdam bürolarına başvurarak kaydını yaptıran işsiz kadın sayısı 3 832 (% 57,4) ve işsiz erkek sayısı 2 842 (% 42,6) olup önceki aya göre sayıları sırasıyla 87 kadın ve 56 erkek azaldı.

İşsizlerin yaşa göre dağılımı, yaşın artmasıyla birlikte ayrı grupların payında artış ile karakterize edilmektedir.

31 Mayıs 2020 itibariyle işsizler arasında en büyük paya sahip olan yaş grubu, yüzde 37, 3 oranda veya 2490 işsiz ile 55 yaş üstü gruptur. Bu grubu, yüzde 14,2 oranda veya 948 işsiz ile 50-54 yaş arası grup izledi. 19 yaş altı gençler, yüzde 0,4 oranda veya 29 işsiz olup en düşük göreceli paya sahiptir.

31 Mayıs 2020 itibariyle 50 yaş üstü işsizler 3 438 kişi olup toplam kayıtlı işsizlerin yüzde 51,5'ini oluşturuyor. 31 Mayıs 2020 itibariyle 29 yaş altı işsizler 558 olup, toplam kayıtlı işsizlerin yüzde 8,4'ünü oluşturuyor. İşsiz gençlerin sayısı, önceki aya göre 30 kişi azaldı.


DİĞER HABERLER