Kırcaali İline bağlı belediyelerde acil durumlar için gönüllü ekipler kurulacakPerşembe, 20 Eylül 2012

Kırcaali İline bağlı belediyelerde acil durumlar için gönüllü ekipler kurulacakBu yılın Haziran ayında Hükümet tarafından kabul edilen acil durumlar için gönüllü ekiplerin faaliyetleri kararnamesi ile ilgili Kırcaali Valiliğinde bir iş görüşmesi yapıldı. Görüşmeye ildeki belediyelerden temsilciler ve Yangın Güvenliği ve Sivil Koruma kurumunun il ve belediye düzeyinde yöneticileri katıldı.

Görüşmede Kırcaali İlinde bugüne kadar sadece Ardino (Eğridere) ve Krumovgrad (Koşukavak) Belediyelerinde acil durumlar için gönüllü ekipleri kurulduğu açıklandı. Bu gönüllü ekiplerin 25 Aralık 2012 tarihine kadar yeniden kayıt edilmeleri gerekiyor. Diğer belediyelerde de merkeze uzakta kalan, ulaşımı zor yerleşim yerlerinde hizmet vermek amacıyla bu tür gönüllü ekiplerin kurulması bekleniyor. Bu ekiplerdeki gönüllü sayısı 15 ile 35 arasında belediyenin nüfusuna göre değişecek.

Görüşme Vali Yardımcısı Asen Türdiev tarafından açıldı. O, gönüllü ekiplerinsayısının arttırılması ve doğal afetleri ve acil durumlar yaşandığı zaman vatandaşla kurumlar arasında etkileşimin iyileştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yangın Güvenliği ve Sivil Koruma Kırcaali İl Yönetimi Başkanı Komiser Hristo Todorov, doğal afetlerle baş edilmesi hususunda Almanların deneyimini aktardı.

Todorov, "Orada 4,5 milyon nüfusa sahip bir eyalette büyük bir bölümünün gönüllü olduğu 55 000 itfaiyecisi olan 2 250 itfaiye servisi var" diye izah etti. Kıyaslama yapılacaksa, Bulgaristan genelinde toplam 8 000 itfaiyeci var, itfaiye servisleri ise 300 civarında. Uzmanlar, genel anlamda itfaiye ekiplerinin son derece yetersiz olduğunu söylüyor.

Gönüllü ekiplerin kurulması Yerel Meclis Kurulunun kararıyla olacak. Onlar devlet bütçesinden finanse edilecek. Görüşme sırasında gönüllü ekiplere finansman sağlama yolları, gönüllü seçimi koşulları, hakları, eğitilmesi, ekipman ve teknik araçlar temin edilmesi, riskler ve ödemeler, ayrıca kullanmaları için bina ve teknik donanım sağlanılması olanakları üzerinde açıklamalar yapıldı.


DİĞER HABERLER