Kırcaali İş Müfettişliği, yılın başından beri 4 155 ihlal tespit ettiSalı, 30 Temmuz 2019

Kırcaali İş Müfettişliği, yılın başından beri 4 155 ihlal tespit etti Kırcaali Valiliğinden verilen bilgiye göre, Vali Yardımcısı Leman Ali'nin başkanlığındaki Kırcaali İl Çalışma Koşullarını Denetleme Kurulu, Kırcaali İş Müfettişliğinin 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin raporunu ve Ulusal Sigorta Enstitüsü'nün (NOİ) 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin iş kazaları ve meslek hastalıkları raporunu onayladı. Rapora göre, 1 Ocak'tan buyana Kırcaali İş Müfettişliği ekipleri tarafından 687 denetim gerçekleştirdi. İşe alım, ücretlerin düzenli ödenmesi ve çalışma saatlerinin gözetlenmesi üzerindeki kontrol sıkılaştırıldı. Denetimler sonucu, toplam 4 155 ihlal tespit edildi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde temiz su ve sıhhi koşullarına ilişkin tespit edilen ihlaller iki kat arttı.

Haziran ayının sonuna kadar ilçe merkezindeki ve diğer ilçelerdeki hemen hemen tüm inşaat sahaları denetlendi. En yaygın ihlaller teknolojik güvenlik açıklıkları, güvenli olmayan merdivenler, merdiven alanları ve yer karolarının kenarları; dağınık malzemeler, kazı alanlarının asfaltlanmaması; yükseklikte çalışanlara ip ve kayışlar sağlanmamasıdır. NOİ'nin verilerine göre, yılın başından beri 15 iş kazası yaşandı. Bir kıyaslama yapacak olursak, iş kazaları 2018 yılının aynı döneminde 19 idi. Ne mutlu ki, ölüm vakası yok.

Sözleşmesiz çalışan 63 iş tespit edildi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 37 idi.

Düzenlenmemiş çalışma şartlarının ihlal edildiği tespit edilen sektörler esasen inşaat, restorancılık ve otelciliktir. İhlallerden dolayı işverenlere idari para cezası uygulandı. 18 yaşından küçük çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasına yönelik izin başvuru sayısı iki katına çıkmıştır. 1 Temmuz'a kadar izin başvuru sayısı 118, geçen yılın aynı döneminde ise 55 idi.

Tespit edilen ihlallerin ücretlerin düzenli ödenmesi bakımından (511 adet) olanların çalışma ilkelerinin toplam ihlal sayısına oranla göreceli payı %30'dur ve 2018'in ilk yarısına göre 5 puan azalmıştır. İş Müfettişliğinin müdahalesi sonucunda şu anda maaş olarak ödenmesi gereken tutar 67 000'in üzerindedir. Geçen yılın aynı döneminde ise 110 000 leva idi. En çok Ardino (Eğridere) Hastanesi çalışanlarının maaşları gecikiyor. Orada maaşların zamanında ödenip ödenmediği her ay kontrol edilmektedir.

Kırcaali İl Çalışma Koşullarını Denetleme Kurulu toplantısında düzenli tematik toplantılar gerçekleştirme ve konuyla ilgili kurumların kapsamını genişletme kararı alındı.


DİĞER HABERLER