KIRCAALİ MİLLETVEKİLLERİN DUAYENİ REMZİ OSMAN - YENİLGİYİ KABUL ETMEYEN BAŞARILI BİR MÜCADELECİCumartesi, 27 Haziran 2009

KIRCAALİ MİLLETVEKİLLERİN DUAYENİ REMZİ OSMAN - YENİLGİYİ KABUL ETMEYEN BAŞARILI BİR MÜCADELECİHak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) lideri Ahmet Doğan Kırcali bölgesinde 4 yıl önce yaptığı bir konuşmasında binlerce kişinin önünde, "Remzi Osman gibi bir kişi milletvekiliniz olunca sizin sorunlarınız olamaz" demişti. Doğan, bilindiği gibi iltifatları pek sevmez, ekibindeki kişileri ile ilgili cömertçe övgülerde bulunmaktan kaçınır. Bu yüzden Remzi Osman hakkında yaptığı değerlendirmesi de hakları savunma temelli partide büyük saygı uyandıran özel bir mesaj içerir. Böylesi bir değerlendirme yaparak Doğan, seçmenlere bir ölçüt kriteri sunmaktadır. Dolaylı olarak bu mesaj Rodoplar'da yaşayanlara, "Sizleri asla ele vermeyecek, size ihanet etmeyecek adam budur" şeklinde verilmiş bir söz olarak de deşifre edilebilir.
Remzi Osman'ın Doğu Rodoplar'daki insanlara ve partisine sadık olduğu tarafından da kanıtlandı. Son 20 yıldır, hem Bulgaristan Büyük Millet Meclisi'nden hem de onu izleyen beş mecliste değişmeden milletvekilliği yapan tek Kırcali temsilcisinin yine kendisi olması bir rastlantı değildir. Böylece kendisi, Bulgaristan parlamenter yaşamında duayenlerinden birisi oldu.
Bugün Remzi Osman yine yeni oluşturulacak parlamentoya girmek üzere mücadeleye katılıyor. Kendisi, HÖH listesinde ikinci sıradan aday gösterilmiş bulunmaktadır. Seçim zaferine daha şimdiden kesin gözle bakılırken, Remzi Osman bununla yetinmeyip, sadece kendisi için değil, HÖH listedeki beşinci adayın dahi seçilmesi için mücadele vermektedir.
45 yaşındaki Remzi Osman Bulgaristan'ın genç politikacıların arasında yer alırken kendisi yüzde yüz bir demokrasi ürünü olup, oldukça saygıdeğer bir yaşam hikayesine sahiptir. Parlamentoda bir dönem için Ulaştırma Komisyonu başkanlığı, iki dönem için Yerel İdareler, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Komisyonu'nun başkanlığı yaptı, ve ayrıca bir dönem için de aynı komisyonun başkan yardımcısı oldu. Bunların yanı sıra kendisi, Avrupa'nın Katılım Öncesi Fonları değerlendirmesine ilişkin çeşitli anket komisyonlarında, "Trakya" otoyol inşaatına ilişkin ve "Havacılık Yöneticiliği" adlı devlet şirketinin faaliyetlerini inceleyen başkanlık ve başkan yardımcılığını yapmış.
Remzi Osman ayrıca, Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik taslaklarını görüşen geçici komisyonlara üyelik yapmakla birlikte, Parlamento'nun Hukuk Komisyonu'nun üyesi olarak burada da son derece aktif olarak çalışmıştır.
Kabineler oluşturulduğunda, hükümet sallandığında göreve atılabilecek bakan adayların isimlerinin arasında değişmez olarak Remzi Osman'ın da ismi geçer, ancak kendisi, yasaların oluşturulduğu, devlet ve belediyelerin uygulayacağı kurallarının yazıldığı parlamento cephesinde kalmayı tercih etmiştir. Bu konuda milletvekili adayı Osman, "Böylece kendimi insanlarımıza daha yararlı olarak görüyorum: onların ihtiyaçlarını bilir, sorunlarına çözüm bulmak üzere uygun yasal yolları arayabilirim" diyor. Ve kendisi gerçekten önem taşıyan bir çok yasaya ve yasa değişiklik tasarısına imza atmıştır.
Sofya Barosu üyesi bir avukat olarak sahip olduğu muazzam politik tecrübesine dayalı olarak Remzi Osman, yasalar daha genel oturuma sunulmadan önce büyük çabalar gösterilerek, o yasaların taşıdığı fikir konusunda gerekli görüş birliği sağlanması şart olduğuna inanmaktadır. Kendisinin prensip kabul ettiği bu yaklaşımı oldukça karmaşık ve ciddi yasa ve yasa değişiklik tasarıların görüşmelerinde dikkat çekmiştir. Çünkü tüm bu yasama çalışmalarda ilgili yasa ve değişiklik tasarıları parlamentoda milletvekilleri tarafından neredeyse oy birliği ile kabul edilmiştir.
Remzi Osman ayrıca, yerel yönetim, belediye başkan ve muhtarların yetkisini artıran ilgili yasal düzenlemelerin oluşturma sürecindeki en iradeli ve istikrarlı destekçileri, en aktif katılımcıların arasında yer almaktadır. Bu yoğun çalışmaları girişimci ve inisiyatif yürüten belediye başkan ve köy muhtarların büyük projeleri geliştirip uygulamaya getirmelerine olanak sağlamaktadır.
Kırcali milletvekillerin duayeni olan Remzi Osman ayrıca, yenilgi kabul etmeyen, güçlü bir politik mücadeleci olarak da tanınmaktadır. Bir misyonu yerine getirmek veya bir siyasi görevi savunmak üzere kendisi gerek parti içinde gerekse parti dışında daima çetin siyasi tartışmalara girmekten çekinmez.
Osman'ın tutarlı ve kesin tavrı 39. Parlamento'da da belli oldu. O dönemde kendisi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Fonların değerlendirmesi ile hükümlü bir komisyonun başkanlığını yaparken, komisyon NDSV hariç tüm siyasi güçlerin desteği ile sunulan, ciddi bir takım yolsuzlukları ortaya çıkaran bir rapor hazırlamıştı. İktidar koalisyonu üyesi olmasına rağmen, Remzi Osman tarafından hazırlanan raporda yer alan esaslı verilere dayalı olarak ve parlamentonun tüm komisyonunun kararlı desteği sayesinde o gün Bakan Valentin Tzerovski'nin siyasi kariyerine son verilmişti. O dönemde bazıları, Remzi Osman'ın bakan olma menfaati peşinde olduğu konusunda asılsız iddialarda bulunmuştu, ancak aradan geçen zamanda komisyon raporunda yer alan tespitlerin bazılarının, sonradan Avrupa fonlarından gelen finansmanın kesilmesine neden olan Avrupa Komisyonu raporundaki tespitleri ile aynı doğrultuda oldukları ortaya çıkmıştı. O dönemde Remzi Osman, Bakan Tzerovski'nin tavrını "ciddi bir hata" olarak nitelendirmişti ve gerçekten parlamento komisyon kararı yerine getirilmiş olsaydı, Avrupa fonların dondurulması muhtemelen önlenebilirdi. Olayla ilgili Remzi Osman'ın izlediği kesin ve net tavrı ile, devlet ve vatandaşların parti menfatlarinden üstün olduğunu kanıtlayarak, gerektiğinde, fonlardan gelen finansmanların değerlendirilmesinde objektif sorunların olduğunda kendi hükümetine bile karşı çıkabilecek iradeye sahip olduğunu kanıtlamıştı.
Kırcali sakinleri, geçtiğimiz yüzyılın 90'lı yıllarında ırkçı ve aşırı milliyetçiliği körükleyen OKZNİ asimilasyon kampanyası konusunda yaptığı spekülasyonlara karşı Remzi Osman'ın açık olarak koyduğu sert tepkisini daima hatırlayacaktır.
Osman, vicdani prensiplerine sadık kalarak, bundan 4 yıl önce yasaları çiğnemeye çalışarak, Kırcali merkezinde motosikletçi gösterisi düzenlemeye çalışan NDSV'li siyasi rakibi Antoniya Pırvanova'ya sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Prensiplerinden ödün vermeyen Osman'ın bu gibi olaylardaki net tavırlarını betimleyen "Volen bu konuda ne diyecek belimden aşağısını ilgilendirir" şeklindeki sözü ile sempati kazanmıştı.
Sahip olduğu cesareti nedeniyle sözü Rodoplar'da geçerlidir. Kendisi, adil bir görev uğuruna halkı ayağa kaldırıp, önderlik yapabilecek az sayıdaki politikacılardan biridir. Siyasi rakipleri bile Osman'ın savaşarak elde ettiği kişisel niteliklerinin kabul ederler - kendisi asla eski komünist gizli servislerin lehine çalışmamıştır. O inandığını daima uygun bir dille uygun yerinde söyler ve istikrarlı bir komünizm aleyhtarlığını yapar. Bu insanın adı asla bir yolsuzluk ve rüşvet skandalına karışmamıştır.
Karizmatik bir kişiliğe sahip olan Remzi Osman sade, net ve açık ifadeler kullanarak, hem Rodop halkı, hem diplomatlar ve devlet adamların da rahatlıkla anlayabileceği mesajlar vermeyi başarır.
Kendisi aynı rahatlıkla George Bush ile kahvaltıya katılır ya da köy meyhanesinde tütün üreticileri ve inşaat işçileri ile sohbet eder. Avrupa'da az sayıda olup, Bulgaristan'da tek olan "Barış İçin Parlamenterler" adlı örgütteki Osman'ın üyeliği de saygıya değerdir. Remzi Osman'ı, aynı şekilde dünyanın en bunalımlı bölgesi olan Ortadoğu'da çeşitli görüşmelerde görebiliriz. Onu devlet liderlerinin Ürdün kralı ile, yine devlet liderlerinin İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmelerde de görebiliriz. O ertesi gün bizim milletvekilimiz olan devlet liderlerin Filistin liderleri ile görüşmesinde, ardından Mısır yönetimi ile görüşmelerine katılır.
Gerçekten bir Kırcali milletvekilinin hem Ortadoğu ülkeleri liderleri ile, hem de Avrupa'nın Londra, Paris, Berlin gibi kentlerinde öz güven ve rahatlıkla çok taraflı görüşmelere katılabiliyor olması gurur vericidir.
Remzi Osman ayrıca, kendi seçim bölgesinde halkla görüşmelerini bire bir, protokol dışı yaparken, sıkıntılı ofis ortamı yerine bu görüşmelerini kent kahvelerinde yapma alışkanlığı ile bilinir. İnsanlara ve onların yaşadığı sorunlar konusunda açıklığı ile tanınan Osman, bu özelliğine sahip az sayıdaki milletvekillerinden biridir. Kendisine yanaşan vatandaş randevu almadan, özel izin istemeden yanına oturur, derdini mutluluğunu anlatır. Kahvede milletvekilini gören herkes büyük bir rahatlıkla fikirlerini paylaşır, öğüt ve yardım isteyebilir.
Remzi Osman samimi bir şekilde kendini "Liberal Müslüman" olarak tanımlar. Bir yandan laik yaşamın destekçisi olurken, diğer yandan ait olduğu etnik grubunun geleneksel ahlak ve değerlerini korur.
Unutulmamalı ki, yine Remzi Osman'ın kişisel girişimleri ile toplanan yardımları sayesinde din ayrımcılığı yapmadan bir çok ibadet yerin inşaat ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Rahat ve samimi tavırları ile gerekirse tur operatörü kılığına girerek, Berlin'deki uluslararası Turizm Fuarı'nda tarihi "Perperikon" kalesinin reklamını yapmaktadır.
Remzi Osman, doğru bildiğini açık söyleyebilen, gerçekten sizin kararlı desteğinizi hak eden bir insandır.


DİĞER HABERLER