Kırcaali, önemli derecede göç alan il merkeziPerşembe, 26 Eylül 2019

Kırcaali, önemli derecede göç alan il merkezi Ekonomi ve Politika Uzman Kulübü (EKİP), düzenlediği basın toplantısı ile Bulgaristan'daki küçük il merkezleri önündeki perspektiflere ilişkin son raporunu tanıttı. Konu, yaklaşmakta olan yerel seçimlerde rekabetler açısından son derece günceldir.

Raporda il merkezleri olan Smolyan, Loveç (Lofça), Kırcaali, Köstendil, Razgrad, Montana, Tırgovişte ve Silistre'nin ekonomik faaliyet ve yatırım, demografi, işgücü piyasası, altyapı, turizm ve mali durum ve vergi politikası olmak üzere 6 alanda durumu ele alınmıştır.

Her biri kişi başına düşen ortalama GSYİH'nin gerisinde kalmasına rağmen, son 10 yılda Smolyan, Tırgovişte, Razgrad ve Montana, Loveç, Köstendil ve Silistre'den daha iyi performans gösteriyor.

Kırcaali şehrine göç edenlerin sayısı yüksek ve il merkezi böylece en iyi demografik göstergeleri sürdürüyor.

Borç bütün belediyelerde bir sorun olmakla birlikte, Smolyan genel olarak borç konusunda rekortmen iken, Kırcaali borçlarını ödemekte en çok zorluk çeken il merkezidir. Sadece Razgrad'da maaşlar Bulgaristan ortalamasının üzerinde ve bu gösterge açısından küçük il merkezleri arasında mutlak lider konumundadır.

EKİP uzmanları, ayrı il belediyelerine tavsiye olarak Loveç ve Silistra'nın ekonomiyi artırmak için daha iddialı bir politikaya ihtiyaç duyduklarını, Smolyan'ın ise altyapı kalitesi konusunda çok geride kaldığını belirttiler. Her ne kadar Montana ile birlikte diğer illere göre AB fonlarından daha fazla yararlansalar da, bu Smolyan'da daha iyi bir altyapıya neden olmamıştır. Borçluluk, ağır bir demografik durum ile birlikte gelecekteki olası sorunların ön koşuludur.

EKİP'te görevli ekonomi uzmanı Georgi Vuldjev, "Belediyeler genel olarak mali yerelleşme ve mali özerklik için çaba göstermelidir. Ancak bu şekilde her bölgenin belirli kaynaklarından en iyi şekilde yararlanabilecek ve birbirleriyle rekabet halinde ekonomik performanslarını geliştirebileceklerdir" diye kaydetti.

Rapor, bu yerel yönetimlerin bir sonraki döneminde il belediyelerinin önündeki perspektiflerin uzman bakış açısından değerlendirilmesi olarak kullanılması üzere önde gelen Belediye Başkan ve Belediye Meclis Üyesi adaylarına gönderilecektir.


DİĞER HABERLER