Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezinin yeni müdürü yönetmen Gılıb BoçukovÇarşamba, 30 Kasım 2016

Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezinin yeni müdürü yönetmen Gılıb Boçukov Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi Müdürlüğü sınavını geçici süreliğine müdür görevini yürüten ünlü yönetmen Gılıb Boçukov kazandı. Kültür Bakanlığı tarafından ikinci kez düzenlenen Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi Müdürlüğü sınavına yönetmen Hristo Stoyçev Stoyçev, geçici süreliğine müdür görevini yürüten Gılıb Kostadinov Boçukov, oyuncu Bojanka Pavlova Varadinova, oyuncu Mehmet Bilal Bilal ve yönetmen Petır Kostadinov Savçov katıldılar.

Pozisyonun gereklilikleri arasında yönetsel yetkinliği ve organizasyon becerileri, kültür alanında Bulgar mevzuatından haberdar olunup, onun uygulanması, Kültür Bakanlığı ve birimlerinin yapısı ve işlevlerini iyi bilinmesi, iyi iletişim ve ekip halinde çalışma becerisine ve yenilikçi çözümler sunma yeteneğine sahip olunması, yabancı dil bilinmesi ve başka gereklilikler vardı.

Her bir müdür adayı, sınav komisyonu huzurunda hazırladığı Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi Gelişim Konsepti'ni savundu.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER