Kırcaali Valisi Biser Nikolov, Diyalog Günü'ne KatıldıPazartesi, 30 Eylül 2013

Kırcaali Valisi Biser Nikolov, Diyalog Günü'ne Katıldı Kırcaali Valisi Biser Nikolov bugün Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler Birliği'nin (NSORB) girişimiyle tüm il merkezlerinde düzenlenen Diyalog Günü'nde yer aldı. Biznes inkübatör binasında düzenlenen görüşmeye bölgeden milletvekilleri, Kırcaali ilinde belediye Başkanları, yerel Meclis başkanları katıldılar. Kırcaali Valisi, Belediye ve Valilik temsilcilerinin her üç ayda bir bir araya gelip il için büyük önem arz eden konuları tartışmalarını önerdi.

Belediye başkanları, belediyeleri ilgilendiren yasa tasarısı hazırlanmasında daha etkin bir diyalog ve yerel yönetimin görüşünün dikkate alınması gerektiği hususunda hemfikir oldular. Onlar, yasaların idari ve mali açıdan etkisinin değerlendirmesi gerektiğini tartıştılar.

Görüşmeye katılanlar belediyelerin kanunlar gereği sorumluklarının arttığını, fakat bunun sonucunda ek finanslar sağlanmadığına dikkat çektiler. Görüşmede tüm belediyeleri ilgilendiren bölgesel katı atık depolama tesisine ilişkin büyük sorun da ele alındı. Proje Çevre ve Su Bakanlığı tarafından durduruldu, evsel atıkları işleme tesisinin olmamasıysa belediyelerin yüksek çevre harcı ödemelerini gerektiriyor.

Diyalog Günü'nde Çevre ve Su Bakanlığı'nın mevcut duruma çare bulunulması için gereken talimatı vermesi önerildi. Görüşmede belediye bütçelerinde açığın azaltılması, belediye yollarının onarımı ve yapımı için sermaye sübvansiyonun yükseltilmesi, kapatılan okulların binalarının sadece eğitim, sosyal ve insani yardım faaliyetleri için kullanılması kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, devletçe karşılanan faaliyetlerin tek tip maliyet standartlarının piyasa fiyatlarına yakınlaştırılması gerektiği ve başka konular hakkında konuşuldu.


DİĞER HABERLER