KIRCAALİ VE RAZGRAD'TAKİ TÜRK TİYATROLARI TARİHE KARIŞIYOR!Pazar, 18 Temmuz 2010

KIRCAALİ VE RAZGRAD'TAKİ TÜRK TİYATROLARI TARİHE KARIŞIYOR!Kültür Bakanlığınca duyurulan tiyatro reformu Türk Tiyatrolarını tarihe gömüyor

Türk asıllı Bulgaristan Kültür Bakanı Vecdi Raşidov annesinin adını taşıyan, eşsiz sesiyle Rumeli Türkülerini seslendiren ses sanatçısı, "Rodopların Bülbülü" - Kadriye Latifova Türk Tiyatrosunu kapatıyor. Bakanlıkça açıklanan reformlar çerçevesinde Kırcaali - Kadriye Latifova Devlet Dram ve Müzik Tiyatrosu ile Razgrad - Nazım Hikmet Devlet Dram ve Müzik Tiyatrosu iki kentte de faaliyet gösteren diğer tiyatroların denetim ve yönetimine aktarılıyor. Bin bir zorluklar ve Bakanlar Kurulunun 124 numaralı 06.06.2003 tarihli Kararnamesiyle Türk Kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan iki tiyatronun ömrü kısa oldu. Kırcaali'de 1960 yılında kurulan Dimitır Dimov - Devlet Dram ve Kukla Tiyatrosu Türk Tiyatrosunu yutarken Razgrad - Anton Straşimirov Devlet Dram Tiyatrosu da oradaki Türk Tiyatrosunu bünyesine alıyor. 7 yıldan beri kültür alanında çeşitli yerel ve yurtdışı başarılara imza atan Türk Tiyatroları reformdan sonra hangi ad altında ve ne şekilde faaliyetler sürdüreceği belli değil. Tam da uzun yıllar çalışma sonunda çekirdek ve profesyonel bir kadro oluşturduğu dönemde. Tiyatroda çalışan 70 kişinin akıbeti ne olacak belli değil.

DİNAMİK, HAREKETLİ VE SOYSAL AÇIDAN YETERLİ TOPLUMSAL SANAT KURULUŞU!

Bakanlıktan beyan edilen öneride, reformlar sayesinde yeni oluşturulacak kuruluşların en uygun şekle getirilerek yüksek verim elde edileceğini, böylelikle de bu faaliyetler sayesinde toplumsal etkinin artırılacağı yazılı. Bunun nedeni de daha küçük idari ekiplerle devlet kültür kuruluşlarının sahne sanatlarını dinamik, hareketli ve sosyal açıdan toplumsal yeterli kuruluşlara dönüştürmek; güncel gereksinimler karşısında repertuar planlarını bölgesel özelliklere, sosyal çevre ve seyircilerin ilgi ve estetik zevklerine uyarlamak...

Reform önerisinde daha birçok anlaşılamaz ve klişe haline gelen kelimeler yazılı. Asıl önemli olan kültür kuruluşlarının ne şekilde "yaratıcı, dinamik, hareketli ve sosyal açıdan toplumsal yeterli kuruluşlara dönüşecekleri" belli olmuyor.

Bakanlığın planladığı reformdan zarar görecek sanatçılar, Kültür Bakanı Raşidov'un bu girişimini "kültürel kıyım" olarak nitelendirdiler ve protesto gösterilerine hazırlanıyorlar.

TİYATROLAR BİRLEŞTİRİLDİĞİNDE, GERÇEKTE İKİSİNDEN BİRİNİN YOK OLMASI DEMEKTİR

Kadriye Latifova Devlet Dram ve Müzik Tiyatrosu Müdürü Stefan Kışev: "Tiyatrolar birleştirildiğinde, ikisinden birinin gerçekte yok olması demektir" diye bakanının girişimini yorumladı. Ardından da şu açıklamayı yaptı: "Kültür Bakanlığı yetkilileri önünde de söyledim. Evet, şimdi tiyatroları kapatıp belki 2-3 milyon leva kurtaracaksınız, ama 1 - 2 yıl sonra hala bir şekilde bugüne dek kötü yola düşmeyen gençleri, esrar bağımlılığından ve suç işlemekten kurtarmak için iki veya üç katı para gerekecektir. Türk Tiyatroları mademki bu kadar kolay yok edilecekti de neden bunca zorluk içinde amansız çalışma ve para harcanılarak oluşturuldu? Kötü tiyatro yoktur. Beceriksiz yönetici vardır. Kültür Bakanı kriz ortamında tiyatroları kapatmak yerine beceriksiz müdürleri değiştirmelidir."DİĞER HABERLER