Kırcaali'de kayıtdışı ekonominin payı %34,2 ile en düşükSalı, 29 Kasım 2011

Kırcaali'de  kayıtdışı ekonominin payı %34,2 ile en düşükBulgaristan Sanayi Sermaye Derneği (AİKB) Yönetim Kurulu Başkanı Vasil Belev basın mensupları önünde, "2010 yılında Bulgaristan ekonomisinin üçte birisi kayıtdışı olarak gerçekleştirilmiştir" diye bildirdi.

Belev, dün İnsan Kaynakları Operasyonel Programı üzere finanse edilen derneğin kayıtdışı ekonomi ölçüleri hakkında yaptığı geniş kapsamlı incelemesini tanıttı. Velev, " Para değeri olarak, kayıtdışı ekonomi payı yaklaşık 10-15 milyar levaya eşit gelmektedir. İstatistik verilere göre yapılan hesaplar, Bulgaristan'da geçen yıl için kayıtdışı ekonomi payının yaklaşık %32-33 olduğunu gösteriyorlar. Böylece Bulgaristan kayıtdışı ekonomi bakımına göre Yunanistan ve Romanya'nın yanında bulunmaktadır. Kayıtdışı ekonomi payı en düşük oranda %10 olarak Avusturya'da tespit edilmiştir" diye açıkladı.
Dernekten Bulgar hükümetinin kayıtdışı ekonomiye karşı aldığı aktif önlemlerden dolayı 2010 yılını 2009 ile kıyaslandığında %37 azalma görüldüğünü belirttiler. Kuruculuk, sağlık ve turizm sektöründe kayıtdışı ekonomi payının en yüksek olduğu, posta hizmetleri ve makine mühendisliğinde ise en az olduğu ortaya çıktı. Bölgesel açıdan yapılan incelemeye göre, kayıtdışı ekonomi sıralamasında Burgas şehri % 61,3 ile birinci yerde, kayıtdışı ekonominin en düşük payı %34,2 ile Kırcaali sonuncu yerde bulunuyor.

Sofya'da %41,3 oranında kayıtdışı ekonomi tespit edilmiştir. Bu sayıların işverenler ile işçiler arasında yapılan anket üzere hesap edildiği anlaşıldı. Kişisel değerlendirmelere göre, ulusal çapta kayıtdışı ekonominin ortalama değeri %40-45.

İnceleme projesinin kilit isimlerinden Stefan Petranov'a göre, kayıtdışı ekonomi payının bu yıl ve önümüzdeki bir iki yılda %30-31'e kadar düşmesi eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Petranov, uzmanlık görüşünü ifade ettiğinin altını çizerek, uzun vadede kayıtdışı ekonominin %20'nin altında düşmesine olanak vermediğini paylaştı. 2010 yılında kayıtdışı ekonominin oluşumunda en büyük pay, sigara kaçakçılığına, Makedonya, Ukrayna ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkeler için şirketlerimizin hayali ihracat yapmasına ve dolayısıyla üç ülkeden yapılan ithalatın düşük değerde olmasına düşüyor.


DİĞER HABERLER