Kırcaali'de Ana Dili Günü Kutlama Etkinliğine yoğun ilgiSalı, 21 Şubat 2017

Kırcaali'de Ana Dili Günü Kutlama Etkinliğine yoğun ilgi  Bu yıl da Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği ve Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği'nin (GBTÖD) organizasyonuyla 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü vesilesiyle dün akşam Ana Dili Günü Kutlama Etkinliği düzenlendi. Ömer Lütfi Kültür Derneği salonunda gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte resmi konuklar olarak T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toraman, Batı Trakya Rodop Rüzgarı Dergisi Sahibi İbrahim Baltalı ve başka konuklar hazır bulundular. Katılımcılar arasında sivil toplum kuruluşları, siyaset, kültür camiasının temsilcileri, çok sayıda öğretmen, çocuk ve yediden yetmişe pek çok vatandaş vardı.

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Dili üzerine doktora yapan Habibe Halilibrahim'in sunuculuğunu yaptığı etkinliğin açılış konuşmasını Başkonsolos Hüseyin Ergani yaptı. Etkinliği organize eden iki derneğe teşekkür eden Sayın Ergani, "Bu dil ağzımda anamın ak sütüdür der Üsküplü büyük şair Yahya Kemal, çünkü ana sütü en besleyici gıdadır, temizdir, helaldir. Ana dilimiz de öyle. Bir toplumun kültürü ve sanatı velhasıl kendisi ana dilinden beslenir. En büyük edebiyat ustaları başyapıtlarını ana dilinde vermişlerdir. Çünkü bir insan duygu ve düşüncelerini en güzel şekilde doğduğu andan itibaren annesinden duyarak, öğrendiği dilde ifade edebilir. Bu vesileyle ana dilimiz Türkçeyi ilk kez resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'i de burada anmak isterim. Pek çoğunuzun ataları Karaman'dan buraya göç ettiler, yerleştiler ve sizler de kendi deyimiyle divanda, dergahta ve bargahta ana dilinizi konuşarak, vasiyetini yerine getirmek suretiyle Karamanoğlu Mehmet Bey'i onurlandırdınız" diye kaydetti. Komünist rejim döneminde baskılara göğüs gererek, ana dilini koruyan Bulgaristan Türklerinin onu nesilden nesile aktardığını ve bugüne kadar taşıdığını belirten Başkonsolos, bugün AB üyesi bir ülke olarak Bulgaristan'daki Türklerin dilini ve kültürünü özgürce yaşayıp, yaşatabildiğini ifade etti. Bunun ulusal ve AB mevzuatının teminatı altında olduğunu kaydeden Sayın Ergani, farklı dil ve kültürlerin bir toplumun rengi, zenginliği olduğunu belirtti. Buradaki Türklerin Bulgarcayı da en güzel şekilde konuşması gerektiğinin altını çizen Başkonsolos, en güzel ana dilini konuşmaları gerektiğini söyledi. Başkonsolos, "Konuşmak yetmez, tüm inceliklerini öğrenip, en güzel eserlerinizi ana dilinizde vereceksiniz" dedi. Konuşmasının sonunda Türkçeyi tüm lehçeleriyle araştırıp Lügati't-Türk adlı eserinde bir araya getiren ilk dilbilimci Kaşgarlı Mahmut ‘u anan Hüseyin Ergani, etkinliğe katılan herkesin ana dili gününü kutladı. Bulgarların da ana dili gününü kutlayan Başkonsolos, Bulgarcanın en güzel şekilde konuşulmasının yanı sıra farklı dillerin korunmasını da temin etmelerini diledi.

Ardından konuşan GBTÖD Başkanı Harun Bekir, ana dilinin önemi ve anlamını belirttiği bir sunum yaptı. Harun Bekir, "Ana dilini yitirmiş bir kişi öz kültürünü ve kimliğini de yitirmiş demektir. Dil, bir halkın aynası, kimliğinin ve kültürünün yansımasıdır. Bir insanın ana dilinden kopması veya koparılması, onun yalnız ailesi, milletiyle bağlarının kopması değil, aynı zamanda dünya ile bağlarının kopması demektir. Dillerini kaybetmiş milletlerin millet olarak ayakta kalabilmeleri imkansızdır" diye belirtti. Henüz dünyada etkin olarak kutlanılmayan 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü'nün özellikle ülkemizde kutlanıp anılması gerektiğine işaret eden GBTÖD Başkanı, ana dili Türkçe olan çocukların ana dilinin korunmasının desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Harun Bekir, "Yetkililerden ana dili yasaklarından, engellemelerinden vazgeçerek, tam aksine desteklemelerini diliyor, bekliyoruz. Velilerden çocuklarının ana dillerini öğrenme konusunda daha hassas ve duyarlı olmalarını, ana dillerine sahip çıkmalarını ve bilinçlendirmelerini bekliyoruz. Çocukların ana dillerini doğru öğrenmelerini, doğru kullanmalarını, sevmelerini, benimsemelerini hedefliyoruz" diye ifade etti. Çocukların, velilerin ve öğretmenlerin ana dilini kutlayan GBTÖD Başkanı, konuşmasını Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Üç Dil" şiiriyle tamamladı.

Gecede konuşan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toraman, Türkiye'nin temsilcisi olarak Ana Dili Günü Kutlama Etkinliğinde hazır bulunan Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'ye kurumu ve azınlıklar adına teşekkürlerini sundu. Ana Dili Günü ile ilgili bir sunum yapan Toraman, "Türkçe'miz ana dilimiz bizim ses bayrağımızdır. Ana dilinin kazanılmasında en büyük rol anadan sonra toplum, toplumdan sonra da öğretmenler alır. Öğretmensiz, öğretmenin olmadığı yerde ana dilinin kazanılmasında güçlükler, sıkıntılar vardır" diye belirtti. Balkanlar'da Türk azınlıklarının ana dili günü kutlamasının gelecek nesillere aktarılmasının boyun borcu olduğunu belirten Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı, azınlıkların yaşadığı ülkenin resmi dilini iyi bilmek zorunda olduğunun altını çizdi. Toraman, "Ana dilinde eğitim kazanılmış bir haktır, bunu göz ardı etmeyelim" diye çağrıda bulundu. Konuşmasının sonunda Rıfat Ilgaz'ın "Türkçemiz" şiirini ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Üç Dil" şiirinden bir kesit seslendirdi.

Toraman, Başkonsolosa Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nin yayınladığı İbrahim Baltalı'nın 27 öğretmen ile yaptığı röportajlarına yer verilen "Bir Efsane Sona Ererken" isimli kitabı ve ebru sanatçısı Fevzi Ali'nin bir ebru tablosunu hediye etti.

Programda yer alan Elif Ferdun, yöremizde Türkçe'nin yetkinliği ile ilgili bir sunum yaptı.

Ana Dili Günü Kutlama Etkinliğinde öğrencilerin katıldığı bir şiir dinletisi sunuldu. Dinletide Alara ve Ayça, Kırcaalili şair Haşim Semerci'nin "Başkan Amca" şiirini seslendiren Neslihan ve Melis, şair Aysun Ramadan, şair Habibe Ahmedova, Sevilay ve Çağla, Şenay Recep ve Leman Mehmedali'nin yönetmeliğinde Kırcaali Altay Derneği'ne bağlı Türkçe Kursları grubundaki çocuklar yer aldılar.

Başkonsolosluk tarafından programda yer alan çocuklara hediye edilen Türkçe kitapları Başkonsolos Hüseyin Ergani bizzat kendisi onlara sundu.

Gecede sahne alan Ömer Lütfi Kültür Derneği'nin genç solistlerinden Aysun Ahmet de seslendirdiği şarkı ve türkülerle programa renk kattı.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER