Kırcaali’de çocukların kanında kurşun oranı incelenecekÇarşamba, 23 Ekim 2013

Kırcaali’de çocukların kanında kurşun oranı incelenecek  29 Ekim 2013 tarihinde Kırcaali'de üç okulda çevre kirliliğine neden olan faktörlerin tespit edildiği bölgelerdeki çocuklarda sağlık risklerinin değerlendirilmesi için biyolojik izleme yapılacak. Saat 8.00-12.00 arasında yapılacak araştırma 9-14 yaş arasında 150 çocuğu kapsayacak. Araştırma, Bölge Eğitim Müfettişliği, okul yönetimleri ve Çocuk ile Okul Sağlığı Hizmetleri Dairesi'nden tıp uzmanlarının yardımıyla gerçekleştirilecek.

Çocuklarda sağlık riski değerlendirilmesi yapılacak üç Kırcaali okulunun, kirlilik kaynağına yakın, kirlilik kaynağından uzak ve kontrol okul kriterlerine göre sırasıyla Yordan Yovkov Lisesi, Otets Paisiy Lisesi ve Petko Raçov Slaveykov Lisesi seçildiği anlaşıldı.

Biyolojik izleme yapma istemleri doğrultusunda her bir çocuktan iki venöz kan numunesi alınacak. Bu numuneler hematolojik testler (kan sayımı) ve kandaki kurşun oranını belirlemek için kullanılacak.

Biyolojik malzeme Sofya Aleksandrovska Hastanesi'nin Merkez Klinik Laboratuarı'nda incelenecek.

Araştırma her bir öğrenciyle yaşam ortamı, yaşam biçimi, kalıtsal faktörlerin var oluşu ve mevcut sağlık durumuyla bağlantı tespit edilmesi üzere anket yapılmasını da dahil ediyor.

Her bir faaliyet öğrencinin katılımının gönüllü olması, anonimlik ilkesine uyulması ve önceden haberdar edilerek izin alınmasıyla gerçekleştirilecek.

Araştırmadan elde edilen veriler Ulusal Halk Sağlığı ve Analizler Merkezi'nde işlenecek.

Biyolojik izleme, 2008-2013 Ulusal Çevre ve Sağlık Programı'nın kapsamında 5 bin leva tutarındaki faaliyetlerin Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilmesiyle gerçekleştiriliyor.


DİĞER HABERLER