Kırcaali'de Demans Hastası Gündüz Bakım Merkezi kurulacakPerşembe, 30 Ocak 2020

Kırcaali'de Demans Hastası Gündüz Bakım Merkezi kurulacakKırcaali Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) destekli bir proje kapsamında şehrin Veselçani semtinde bulunan eski bir okul binasının tamamen yenileneceği ve çeşitli demans formları olan kişiler ve onların aileleri için Gündüz Bakım Merkezi'ne dönüştürüleceği bildirildi. Kırcaali ilçesinden engelli ve yaşlı olan 70 kişiden oluşan projenin hedef grubunu kapsayacak şekilde okul binasına ek bir bina daha inşa edilecek.

"Onurlu Bir Yaşam İçin El Ele" projesinin genel hedefi, engelliler ve yaşlılar için kaliteli uzun süreli bakım sağlayan yeni sosyal hizmetlerin sağlanması için koşullar yaratmaktır.

Projenin hedef grubu, Kırcaali ilçesinden engelli ve yaşlı olan 70 kişidir. Onların 40'ı çeşitli demans formları olan kişiler ve onların aileleri için Gündüz Bakım Merkezi'nin hizmetlerinden yararlanan ve 30'u da Ruh Sağlığı Merkezi ve Çeşitli Demans Formları Olan İnsanlar İçin Bakım Merkezi'nin hizmetlerinden yararlanacak olan kişilerdir.

Dolaylı faydalanıcılar, yeni sosyal hizmetlerden yararlanan kullanıcıların aile fertleri olan 240'tan fazla kişinin yanı sıra yeni hizmet kurumlarının yaklaşık 40 kişilik personelidir.

Projenin ana faaliyetleri, yeni iki sosyal hizmetinin oluşturulacağı binanın yeniden inşası ve gündüz merkezini barındıracak binanın inşaatına ilişkin inşaat ve montaj işlerine yöneliktir. Proje ayrıca yeni ekipmanların tedarik edilmesini de öngörmektedir.

Projenin süresi 24 ay, toplam maliyet tutarı 1 678 141,25 leva. Onlardan Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu aracılığıyla AB'den sağlanan eş finansmanın tutarı 1 426 420, 06 leva, ulusal bütçeden sağlanan eş finansmanın tutarı ise 251 721,19 levadır.

Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Katya Mitovska,"Şimdiye kadar Ruh Sağlığı Merkezi ve Çeşitli Demans Formları Olan İnsanlar İçin Bakım Merkezi gibi yerleştirme hizmeti sunan projeler gerçekleştirmedik" dedi.


DİĞER HABERLER