Kırcaali’de ilçe ve bölge düzeyinde sosyal hizmet ihtiyaç analiz raporu tartışıldıCuma, 24 Mart 2023

Kırcaali’de ilçe ve bölge düzeyinde sosyal hizmet ihtiyaç analiz raporu tartışıldı

Kırcaali ilçesinde sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kişilerin sayısı mevcut sosyal hizmetlerin sayısını aşıyor, bu da kapasitelerinin ve sayılarının artırılmasını gerektiriyor. Bu sonuca tamamen veya kısmen devlet bütçesi tarafından finanse edilen ilçe ve il düzeyinde sosyal hizmetlere yönelik ihtiyaçların kapsamlı bir analizinden sonra varıldı.

20 Mart’ta Kırcaali’deki İş Geliştirme Merkezi Salonu’nda analiz raporunun kamuoyu tartışması yapıldı. Toplantıya Kırcaali Belediyesi Genel Sekreteri Sebahatin Riza, Belediye İnsani Yardım Faaliyetleri Müdürü Şirin Süleyman, Belediye Meclisi Sağlık Daimi Komisyonu Başkanı Dr. Sezgin Bekir, sosyal hizmet kurumu müdürleri, sosyal hizmetler uzmanları ile sivil toplum sektörünün temsilcileri katıldılar.

Belgenin Belediye Meclisi’nin 22 Mart'ta yapılacak toplantısında kabul edileceği anlaşıldı. Analiz raporu katılımcılara Kırcaali Belediyesi İnsani Yardım Faaliyetleri Müdürlüğü Başuzmanı Nermin Mehmet tarafından tanıtıldı. Nermin Mehmet’in ifadesine göre, analizraporu Aralık 2022 - Ocak 2023 döneminde Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) Bölge Şubesi, İstihdam Bürosu, Sosyal Yardım Müdürlüğü, Engelli Sağlık Kurulu (TELK), Devlet Psikiyatri Hastanesi olmak üzere ilgili tüm taraflardan alınan bilgilere dayanılarak hazırlandı. TELK raporuna sahip olmayan, yalnız yaşayan kişilerle ilgili bilgiler içeren bilgilerin toplanmasına köy muhtarları da iştirak ettiler. Bu temelde, Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Aziz'in emriyle özel bir kayıt defteri oluşturuldu.

Nermin Mehmet, analiz raporunda belirtilen hedefleri şöyle sıraladı: İlçe ve il düzeyinde sosyal hizmetlerin planlanması, ihtiyaç duyan herkesin sosyal hizmetlere eşit erişiminin sağlanması, ilçenin sosyal hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi, tüm sosyal hizmetlerin maksimum kullanıcı sayısının belirlenmesi, sosyal hizmetlerin kalitesinin artırılması ve kullanıcılara entegre destek sağlanması ve ilçedeki nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması.

Uzmanın ifadesine göre, analiz raporunun hazırlanmasında 2021 yılında Kırcaali ilçesinde yapılan son nüfus sayımından elde edilen veriler temel alındı. Sayım sonuçlarına göre ilçe nüfusu 71 404 kişi olup,  8 870'i kalıcı engelli olmak üzere 58 008 yetişkin bulunmaktadır. 18 yaş altı 13 396 çocuğun 551'i kalıcı engelli olup, bunların 546'sı ev ortamında yaşamaktadır. Çalışma yaşının üzerindeki insan sayısı 16 420 olup yüksek seviyededir.

Nermin Mehmet, Kırcaali ilçesinde şu anda mevcut olan sosyal hizmetlerin toplam sayısını 16 olarak belirtti. 10 tanesi devlet tarafından yetkilendirilen bir faaliyet olarak finanse edilmektedir. Bunlar Engelli Çocuklar Gündüz Bakımevi, Engelli Yetişkin Çocuklar Gündüz Bakımevi, Zihinsel yetersizliği Olan Yetişkin Çocuklar İçin Sosyal Entegrasyon ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli olmayan çocuklar için iki barınma merkezi, engelli kişiler ve gençler için iki barınma merkezi, Zihinsel Engelliler Sığınmaevi, asistan destek hizmeti ve Huzurevi’dir.

Proje kapsamında uygulanan 6 sosyal hizmetin devlet tarafından yetkilendirilen bir faaliyet olarak yıl sonuna kadar finanse edilmesi bekleniyor. Bunlar, Engelli Çocuklar ve Ailelerine Destek İçin Gündüz Bakımevi, Toplum Destek Merkezi, gençler için gözetlenen sosyal konut, zihinsel engelli veya zihinsel bozukluğu olan kişiler için sosyal rehabilitasyon ve entegrasyon merkezi, birden çok ağır düzeyde engelliği bulunan da dahil olmak üzere engelli kişiler ve aileleri için destek merkezi ve sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan engelli kişiler için özel sağlık ve sosyal hizmet merkezidir.

Uzman, tamamen veya kısmen devlet bütçesinden finanse edilen ilçe ve il düzeyinde planlanan sosyal hizmetler için teklifin parametrelerini de ana hatlarıyla belirtti. Altı yatılı bakım merkezinin daha inşa edilmesi planlanmaktadır.

Analiz, bir komplekste (binada) sağlanan kurumsallaşan sosyal hizmetler söz konusu olduğunda bu tür konutlardaki kişilere yönelik asistan destek hizmetinin artırılması ihtiyacının ortaya çıktığını göstermektedir. İlçede bir kısmı yapılmış olan 9 adet külliyenin olması planlanmaktadır.

Kırcaali Belediyesi’nin hazırlanan rapor esas alınarak önümüzdeki 10 yıl boyunca sosyal hizmet faaliyetleri yürüteceği de yorumlandı. Nermin Mehmet'in ifadesine göre, analiz raporu ilk kez ulusal düzeyde ilgili belediyeler tarafından sağlanan sosyal hizmetlerin planlanmasını düzenleyen Sosyal Hizmetler Kanunu ile bağlantılı olarak hazırlandı. 


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER