KIRCAALİ’DE YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARIPazartesi, 13 Eylül 2010

KIRCAALİ’DE YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI Geleneksel olarak Kırcaali'de bugün ildeki okul müdürleri ile okulların açılışından önce görüşme düzenlendi. Toplantıda Kırcaali Belediye Başkanı Yardımcısı Elisaveta Kehayova ve "Eğitim, Öğretim" Bölümü uzmanları yer aldı.
Görüşmede Bölge Eğitim Müfettişliği Başkanı Emiliya Vladeva, 2009/2010 eğitim yılında eğitim faaliyetleri analizini ve bölgedeki sorunları ele aldı. Sunulan bilgilere göre yetersiz taşıt soru nu, öğrencilerin okullara ulaşmasını engelliyor. Az ve yetersiz sınıf sayısı olması nedeniyle uzman öğretmen ve ders yetersizliği de ortaya çıktığı bildirildi. Öte yandan da ders araç ve gereçleri, yardımcı malzemelerde iyiye yönelik gelişmeler gözlemleniyor, öğretmen ve öğrencilerin çeşitli program ve projelere ilgileri artıyor.
Analiz esnasında müfettişliğin ve belediyelerin çabalarına rağmen, halkın düşük sosyal statüsünden dolayı okuma motivasyonunda düşüş gözlemlendiği de belirtildi. Ailelerin mali sorunlarından dolayı lise öğrencilerinin kitap sorunları da ortaya çıkmıştır.
Bugünkü geleneksel görüşmede, okulların başka kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetleri ve yeni ile eski eğitim yılı hakkında güncel konular ele alındı.


DİĞER HABERLER