"Kırcaali’nin Çocuklarına El Ele Destek - 2" adlı projenin kapanış toplantısı yapıldıPazartesi, 02 Ekim 2023

2014-2020 dönemine ilişkin İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında uygulanan "Kırcaali’nin Çocuklarına El Ele Destek - 2" adlı projesinin kapanış toplantısında Haziran 2022'de kapılarını açan Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek İçin Gündüz Bakım Merkezi, Kamu Destek Merkezi ve Denetimli Barınma Merkezi olmak üzere sosyal içerme ve uyum fırsatı sağlayan üç sosyal hizmet kuruluşun sunduğu hizmetlerden 194 kişinin yararlandığı anlaşıldı. Projenin yararlanıcısı Kırcaali Belediyesi olup toplam değeri 2 212 158,00 levadır.

Projenin hedef ve faaliyetlerinin uygulanmasından elde edilen sonuçlar, proje yöneticisi Nermin Mehmet ile sosyal hizmet kuruluşlarının yöneticileri Necla Tahir, Embiye Hasan ve Samet Seidahmet tarafından kısa bir sunumla tanıtıldı.

Nermin Mehmet, “Projenin temel amacı, engelli çocuklar ve aileleri de dahil olmak üzere risk altındaki çocuklar ve gençler için toplumda uygun sosyal hizmetler sağlayarak, onlara aile ortamında yaşam ve sosyal içerme hizmetlerine eşit erişim sağlayarak çocuk bakımının kurumsallıktan çıkarılması sürecini desteklemektir” diye kaydetti.

Proje yöneticisi, ayrıca şu belirli hedefleri de belirtti: engelli çocuk ve aileleri de dahil olmak üzere risk altındaki çocuklar ve gençler için toplumda 3 yeni sosyal hizmetin oluşturulması ve sunulması; engelli çocuk ve aileleri de dahil olmak üzere çocuk ve gençlerin kaliteli ve uygun sosyal hizmetlere eşit erişiminin sağlanması ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi; hedef gruptaki kişilere bireysel ihtiyaçlarına göre kaliteli destek sağlanması ve aile ortamında yaşamlarının güvence altına alınması.

Nermin Mehmet, “Proje, sosyal içerme ve uyum için bir fırsat sağlayarak 3 yeni sosyal hizmet başlatarak Kırcaali ilçesinde çocuk bakımının kurumsallaştırılması sürecini sürdürmeyi amaçlıyor. Onlar, gündüz bakım hizmetleri için 30 yer ve danışmanlık hizmetleri için 60 yer kapasiteli Engelli Çocuklar ve Aileleri İçin Gündüz Bakım Merkezi, 100 yer kapasiteli ve acil barınma için 4 yer kapasiteli Kamu Destek Merkezi ve 6 yer kapasiteli Denetimli Barınma Merkezi’dir” diye işaret etti.

Haziran 2022'den bugüne kadar Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek İçin Gündüz Bakım Merkezi’nin hizmetlerden 37 kişinin yararlandığı ve 65 danışmanlık hizmeti verildiği anlaşıldı. Aynı dönemde Kamu Destek Merkezi’nde 141, Acil Kabul Birimi’nde ise 9 hizmet kullanıcısı bulunuyordu. Şimdiye kadar Denetimli Barınma Merkezi’nin hizmetlerinden ise 7 kişi yararlandı.

Proje yöneticisinin ifadesine göre, projenin uygulanması, çocukların ve gençlerin bireysel ihtiyaçlarına göre kaliteli bakım ve hizmetlere eşit erişiminin sağlanmasına, bağımsız yaşama becerilerinin geliştirilmesine ve toplum yaşamına dahil olmaya hazırlanmalarına, engelli çocukların ailelerine destek sağlanmasına ve önlemeye yönelik hizmetlerin de sağlanmasına yol açtı.

Nermin Mehmet, “Projenin gerçekleştirilmesi, "Bulgaristan Cumhuriyeti'nde Çocukların Kurumsallaştırılmasına Yönelik Vizyon" başlıklı Ulusal Strateji’nin ana hedefine, yani çocukların aile ortamında yaşamları ve bireysel ihtiyaçlarına göre kaliteli bakım ve hizmetlere erişim haklarının garanti altına alınmasına erişim hedefine ulaştırdı” diye vurguladı.

Proje yöneticisinin ifadesine göre, projenin uygulanması sonucunda Kırcaali ilçesinde şu anda 20 olan sosyal hizmet sayısı artıyor, ayrıca bireysel ihtiyaçlarına göre çocuk ve gençlere ve ailelerine kaliteli hizmet sunma fırsatları da artıyor. Bu, çocuk ve gençlerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve onları toplum yaşamına dahil olmaya hazırlamak ve ailelerine destek sağlamak amacıyla yapılıyor.


DİĞER HABERLER