Kırsal Bölgelerin Geliştirilmesi Programınca verilen avansın miktarı yükseltilmiştirPerşembe, 29 Eylül 2011

Kırsal Bölgelerin Geliştirilmesi Programınca verilen avansın miktarı yükseltilmiştir Tarım ve Gıda Bakanlığından, Kırsal Bölgelerin Geliştirilmesi Programı üzere onaylanan mali yardımın tutarının avans ödemesinin %20'den %50'ye yükseltildiği bildirildi. Bu karar, 121"Tarım İşletmelerinin Modernleşmesi", 122 "Ormanların Ekonomi Değerinin İyileştirilmesi", 123 "Tarım ve Orman Ürünlerine Değer Katılması", 223 "İşlenilmeyen Toprakların İlk Ağaçlandırılması", 226 "Ormancılık Potansyelinin Canlandırılması ve Önlem Faaliyetlerin Alınması", 311 "Tarım Dışı Faaliyetlerine Yönelik Çeşitlendirme", 312 "Küçük İşletmelerin Kurulmasını ve Geliştirilmesini Destekleme", 313 "Turistik Faaliyetlerin Teşvik Edilmesi" ve Kırsal Bölgelerin Geliştirilmesi Programının 321 ve 322 Belediye önlemlerince yatırım projelerin realize edilmesinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Avans ödemesi yapılması için talepte bulunanlar veya avans alanlar, onaylanan mali yardımın tutarından %50 miktarında avans almak için 31 Ekim 2011 tarihine kadar düzeltilmiş dilekçe sunabilirler.

122, 223 ve 226 önlemlerince avans ödemesi yapılması için talepte bulunanların veya avans alanların, düzeltilmiş dilekçeyi sunmak için 15 Kasım 2011 tarihine kadar süreleri var.

31 Aralık 2010 tarihinden sonra sözleşme yapanların avans almaları için dilekçe sunulmamışsa ve yatırım önleminin uygulanmasına başlayıncaya kadar belirlenen 3 aylık süre geçmişse, onaylanan mali yardımın tutarından %50 avans almak için 31 Ekime kadar talepte bulunabilirler.

31 Aralık 2010 tarihinden sonra 122, 223 ve 226 önlemlerince sözleşme yapanların avans almaları için dilekçe sunulmamışsa ve yatırım önleminin uygulanmasına başlayıncaya kadar belirlenen 3 aylık süre geçmişse, onaylanan mali yardımın tutarından %50 avans almak için 15 Kasım'a kadar talepte bulunabilirler.DİĞER HABERLER