KÜLTÜR BAKANI RAŞİDOV ÇİZMEYE AŞTI!Cuma, 10 Eylül 2010

KÜLTÜR BAKANI RAŞİDOV ÇİZMEYE AŞTI!Lütvi Mestan'dan hodri meydan

Mecliste yapılan Denetim Oturumu sırasında Kültür Bakanı Raşidov haddini aşarak gerilimin artmasına neden oldu! Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis Grubu milletvekilleri Lütfi Mestan, Emel Etem, Çetin Kazak, Necmi Ali ve Nigar Sahlim bakana şu soruyu yönelttiler. "Kırcaali "Kadiye Latifova" Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosu ile Razgrad "Nazım Hikmet" Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosunun geleceği ne olacak, Kültür Bakanlığı bu konuda ne tür adımlar atmaya düşünüyor ve bu konudaki niyeti ne?"

Bu soru üzerine Raşidov konuyu saptırarak HÖH Başkan Yardımcısı Lütvi Mestan'ı aile kadrolaşmasıyla suçladı. Milletvekili Mestan, Türk Tiyatroları olarak anılan ve devlet tiyatroları olan "Kadiye Latifova" ve "Nazım Hikmet" tiyatrolarının hangi sebeplerden dolayı kapatıldığı sorusunu yöneltti. Aynı şekilde bu tiyatrolarının hoşgörü çerçevesinde kurulan birer kültür kurumu olduğu gerçeği de Mestan tarafından bakana hatırlatıldı.

Raşidov soruya açıklama getireceği yerde "Kadiye Latifova" Tiyatrosu müdür yardımcısı Sabiha Mestan'ın ve tiyatroda görevli birkaç kişinin daha vekilin akrabası olduğunu açıklayarak, bu konuda resmen Mestan'ı bütün Bulgaristan önünde ailesini tutma (akraba kadrolaşma) ile suçladı (oturum devlet kanalı tarafından canlı verildi). Bakan bununla kalmayıp Türkiye'de göçmen derneklerine de dil uzattı!

Haksız yere karalanmaya dayanamayan deneyimli siyasetçi Mestan, cevap hakkını kullanarak meclis kürsüsünden şunları söyledi: "Eğer, sözde akrabalık bağı ile hakkımda yöneltilen suçlamalardan birinin dahi doğru olduğu kanıtlanırsa, ben HÖH Başkan Yardımcısı 41. Millet Meclisinden istifa edeceğim. Ama eğer bakanın saydığı kişilerden hiç birinin benimle akraba olmadığı kanıtlanırsa, bakanın derhal görevinden ayrılacağı sözünü vermesini istiyorum. Böylece Bulgaristan Kültürü çirkin bir biçimde yalan konuşan bir utanmazdan kurtulup dinlensin".DİĞER HABERLER