Kurumlar, okulu terk eden öğrencilerin tekrar okula döndürülmesi için ortak çaba harcayacakSalı, 29 Ağustos 2017

Kurumlar, okulu terk eden öğrencilerin tekrar okula döndürülmesi için ortak çaba harcayacakKurumlar arası mekanizma ile okulu terk eden öğrenciler tekrar okula döndürülecek. Mekanizma ile okulu terk eden çocukların tespit edilmesi ve tekrar eğitim sistemine kazandırılması için çocukların ve ailelerinin ikna edilmesi hedefleniyor. Bugün Kırcaali Valiliğinde yapılan mekanizma oluşturulmasına yönelik ilk çalışma toplantısına katılanlar, "Kırcaali ilinde 70 öğrenci okula gitmiyor ve okula giden öğrencilerin sayısına göre bu çok az bir sayı olsa da sorun ciddi ve ağır sosyal sonuçlar doğurmadan önce çözülmesi gerekir" diye altını çizdiler.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kırcaali Valisi Nikola Çanev, "Okuma yazma bilmezlik kalıcı olarak işsizler ordusu oluşmasına neden oluyor. Eğitimsiz kişiler, işgücü piyasasında eşit durumda değil, onlar rekabet edebilir durumda değil, zor entegre oluyorlar, bu ise tüm toplumu kötü etkiliyor" diye vurguladı. Vali, "Eğitim, hükümetin yönetim programında temel öncelikler arasında yer alıyor ve tüm idari birimlerin desteğiyle devletin yeni yetişenlerin eğitim sistemine entegre edilmesine angaje olması gerekir" diye altını çizdi.

Bölge Eğitim Müdürü Grozdan Kolev, "Mekanizma ile okullar, Bölge Eğitim Müdürlüğü, sosyal kurumlar, İş Bürosu, İçişleri Bakanlığı (MVR), Bölge Sağlık Müfettişliği, belediyeler, Nüfus Kayıt ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı (GRAO) ve kurum ve birimleri birleştiriyor. Kırcaali ilinde belirlenen 37 bölgede çalışacak gruplar oluşturuldu. Bununla okulu terk edenlerin tekrar okula döndürülmesi ve okulu terk etme riski bulunan öğrencilere yönelik önleyici tedbirler alınması hedefleniyor" diye izah etti.

Katılımcılar, Kırcaali ilinde temel sorunun etnik azınlıklara mensup çocukların göç etmesi ve ebeveynlerde çocuklarının eğitimi konusunda motivasyon eksikliği olduğunu, şimdiye kadar uygulanan kontrol ve ceza mekanizmalarının ise etkili olmadığını ileri sürdüler.

Çocukların zorunlu olan okul ve okul öncesi dönemde okula ve anaokuluna gitmesi ve kalmasına yönelik kurumlar arası mekanizma üyeleri, bilgi alış-verişinde bulunmak ve yeni yetişenlerin yararına somut önlemler alınması için düzenli olarak bir araya gelecekler.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER