Kutlu doğum haftası münasebetiyleSalı, 24 Nisan 2012

Kutlu doğum haftası münasebetiyleDünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi şu günlerde Bulgaristan Müslümanları da değişik bölgelerde Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini O'nun şanına yakışır etkinliklerle kutlamaktadırlar. Dolayısıyla insanlığın karanlık gidişatını nurlandırmak üzere, parıldayan bir kandil misali gönderilen, Âlemlerin Efendisinin kutlu doğumu münasebetiyle programlar tertiplenen zaman dilimine ulaşmanın heyecanını yaşamaktayız.

Bu günlerin önemine binaen neler yapabiliriz?

- Rasûlüllah'ın insanlığa sunduğu evrensel mesaj barış ve huzur kaynağıdır. Bu mucize kaynaktan istifade edebilmek için Hazreti Muhammed'in (s.a.v) hayatını ve misyonunu her yönüyle tanımak gerekir. Sözkonusu programlar bu anlamda bilgi sahibi olmak isteyenlere katkı sağlayacaktır. Yine bu doğrultuda efendimizi tanıtan kitaplar okuyabilir, kalıcı olması için de kendi dışımızda herhangi birilerine anlatmalıyız.

- Akşamları aile efradımıza Hz. Muhammed (s.a.v)'in yaşadığı örnek hayattan kesitler anlatabiliriz. O'nun ashabıyla yaşadıklarını hikaye formatında şekillendirip çocuklarımızın dikkatlerini peygamberimizi tanıma üzerinde yoğunlaştırabiliriz.

- Yine bunun gibi Efendimz (s.a.v)'in hayatından tablolar sunan ve O'nunla alakalı şiirleri içeren ses kayıtları, video ve slayt gösterileri dinleyebiliriz.

- Yaşadığımız yerlerde Allah Rasûlünü hatırlatan ne varsa oraları ziyaret etmeli, bilhassa düzenlenen programlara gelerek hayalen de olsa Mekke ve Medine'ye gidebilriz.

- Bir gül satın alarak akraba veya dost ziyaretlerinde bulunabilir, onlarla beraber bir nebze de olsa peygamber eksenli sohbet yapabiliriz. Rasulüllah muhabbeti evlerimize huzur, gönüllerimize genişlik getirecektir.

Kâinatın Efendisi: "Beni Hûd, Vâkıa, Mürselât sureleri ihtiyarlattı" buyuruyor. Sözkonusu surelerin içinde gözler önüne sürülen kıyamet sahneleri Rasûlüllah'ı derin bir tefekküre yöneltmişti. Bizler de ilgili surelerin şahsımıza hitap ettiğini düşünerek onları okuyup anlamaya koyulabiliriz.

Kur'ân'da Allah Teâlâ: "Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygambere hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât edin, O'nu övün ve tam bir içtenlikle selam verin" buyurarak inananlardan Efendimizin ismi anıldığında salavât getirmelerini istiyor. Öyle ise bu ilâhî emir doğrultusunda bizlerde bu günlerin daha manidar olabilmesi adına Rasûlüllah'a bol bol salât ve selam getirmeliyiz. Çünkü biz müminler Allah Rasûlüne bir salavat getirmekle on çeşit ikrama nail olacağımıza inanan insanlarız. Yani küçük bir ağız kıpırdatmasına karşılık büyük mükafat veriyor Rabbimiz.

Sözlerimizi nihayete erdirirken, Allah Rasûlüne nasıl salevât getirelim diyorsanız şayet, işte size birkaç örnek;
a) Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammed.
b) Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin adede mâ fî ilmillâhi salâten dâimeten bidevâmi mülkillâhi.
c) Allâhümme Salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi ilmike ve biadedi mâlümâtike.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizi anlamak ve O'nun sevgisi etrafında şekillenebilmek dileğiyle gerçekleştirilen bütün kutlu doğum programları hayır ve güzelliklere vesile olsun.
Evleriniz nur, kalpleriniz iman ve ihlasla dolsun.DİĞER HABERLER