İknur Kazim Avrupa Beledi̇yeler ve Bölgeler Konseyi̇'ne KatıldıPerşembe, 20 Haziran 2024

İknur Kazim Avrupa Beledi̇yeler ve Bölgeler Konseyi̇'ne Katıldı

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı İlknur Kazım, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (ABBK) Siyasi Komitesi'nin olağan toplantısına katıldı. Bulgar heyetinde Teteven ve Levski belediye başkanları da yer aldı. Toplantıda ağırlıklı olarak çalışma programı, kurumun cari yıl bütçesi ve Yeşil Anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadele, Belediye Başkanları Sözleşmesi, bölgesel uyum, Kurtarma ve Sürdürülebilirlik Mekanizmasının uygulanması vb. alanlardaki görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili kurumsal konular ele alındı.

Ana konular arasında ayrıca ABBK'nın pozisyonlarının ve siyasi deklarasyonlarının kabul edilmesine ilişkin taslak kurallar da yer aldı. Kurallar lehinde konuşmalar yapıldı, ancak aynı zamanda pozisyonlara ilişkin karar alma sürecinin bazı unsurlarına ve politikacıların daha aktif katılımına dikkat çekildi.

Kent-kır ayrımı ve entegre bölgesel kalkınma konuları da ele alınmış ve farklı hükümet düzeyleri arasında etkin işbirliğine duyulan ihtiyaç vurgulanmıştır. Ana temalar bölgesel büyüme yakınsamasının teşvik edilmesi, işbirliği ve ortaklığın güçlendirilmesi oldu. ABB Politika Komitesi toplantısının sonuçları, kuruluşun yerel ve bölgesel yönetimlere Avrupa'nın geleceğini şekillendirmede daha aktif bir rol verme çabalarını destekleyecektir.

İlknur Kazim, "Deneyimlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Görüşmeler sırasında Momçilgrad Belediyesi'nin büyük ve küçük yerleşim yerleri arasındaki dengesizliğin giderilmesi açısından sürdürülebilir bir politikaya sahip olduğunu vurguladım. Her zaman en uzak ve küçük mahallelere bile ulaşmaya çalıştık, çünkü bizim anlayışımıza göre Bulgaristan ve Avrupa'da yaşayan herkes yerel ve merkezi makamların desteğini hissetmelidir" dedi.


DİĞER HABERLER