Mali ibadet "Zekât" ve toplumsal yardımlaşmaCuma, 26 Ağustos 2011

Mali ibadet Somali'de büyük bir dramla İnsanlık ve vefa imtihan ediliyor

Muhterem Din Kardeşlerim!
11 ayın sultanı Ramazan ayı bizlere birçok güzellikler kazandırdı, ahlakımızı pekinleştirdi, kalbimizi rakikleştirdi.

Bu manevi mevsim boyunca ibadetlerimizi arttırdık, Teravih ve nafile namazlar kıldık, mukabelelere katıldık ( beden ile yapılması gerekli ibadetleri yerine getirdik), artık mal ile yapılması gerekli ibadetler bölümüne geçtik.

Mübarek Dinimizin temeli 5 esasa dayalı. Onlardan biri "Zekât".

Dini bir terim olarak zekât: Bir Müslüman'ın temel ihtiyaçlarını karşılayacak NİSAP miktarı dışında, artma özelliği taşıyan ve bu malın üzerinden bir yıl geçmiş olması ile verilmesi gerekli zekât (yardım, vergidir).

Temel ihtiyaçlardan kastımız:
Ev, araba, Haccın ifası, elektronik eşya, eğitimin tamamlanması, düğünün yapılması vs. Konulardır ki, zekâta tabi değiller!

Zekâta tabi olan malımız ise, temel ihtiyaçlarımız dışında olan yani 4830 lv. Veya 80,18 gram Altın veya 561 gram gümüş üzerindeki malımızdan 100'de 2,5 Allah adına ihtiyaç sahiplerine vermedir.
Nitekim her toplumda varlıklı insanlarla birlikte, içecek çorbası olmayan insanlar vardır. Zenginlik sadece çalışmakla elde edilmez! Allah'ın onlara özel lütfüdür- şükür gerektirir zenginlik, fakirleri gözetmek gerek!

Zekât kelime olarak, artan, çoğalan, bereket anlamlarına gelir. Malın mülkün sahibi Allah'tır, O'nun adına yardımda bulunanları o daha büyük berekete götüreceğini vaat ediyor.
" Şükrederseniz, size olan nimetlerimi arttıracağım" diyor.

Zekât, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Namazla birlikte zikrediliyor, toplumsal olguyu oluşturuyor, fakirlerin zenginlere saygınlığını arttırıyor - hased duygusunu kırıyor, zenginleri cimrilikten kurtarıyor, cömert ve yardım sever ediyor.

Zekâtların 8 sınıf insana verilmesi gerektiği Tövbe Suresi ayet 60'ta ifade edilir:
"Zekâtlar; Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Müslümanlığa ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarf edilir. Allah bilendir, hâkimdir".

Sağılık sigortası anlamında olan ramazan ayında verilen bir de fitremiz var. Fitrenin zengin fakir bütün Müslümanlar tarafından verilmesi gerek. Kime? Zekât verilebilen yerlere, ihtiyaç sahiplerine... Başmüftülüğümüz- fetva komisyonu fitrenin 3 leva olduğunu bildirdi.

Somali -İnsanlığın dramı ve imtihanı!

Duyarlı Kardeşlerim!
İnsanlığı kurtaran kahramanlar aranıyor!

Yüce Allah bir ayetinde " Bir insanı kurtaran, bütün bir insanlığı kurtarmış gibidir" buyuruyor! Özel operasyonlar, büyük fedakârlıklar gerekmiyor! Zekâtlarımızdan, fitrelerimizden, sadakalarımızdan bir bölümünü Somali'de yaşayan, açlık ve susuzlukla boğuşan O masumlara gönderelim! Yardım elimizi uzatalım - insanlığımızı konuşturalım.

Bugün kedi ve köpeklere özel mamalar yemekler alanlar, günlük çöplere birçok yemek atanlarımız var. Orada ise 6 dakikada bir insan açlık ve susuzluktan ölüyor.

Başmüftülüğümüzün rehberliğiyle bizlerde Kırcaali Müftülüğü olarak Bölgemizde Somali'de yaşayan insanlar için büyük bir titizlikle yardım topluyoruz, ilgi duyanlar Müftülüğümüze ve camii encümenliklerimize (derneklerimize) başvurabilirler.

Değerli Kardeşlerim, Mevlam kendi rızası için aldığımız bütün nefesleri feyizli eylesin, dualarımızı kabul etsin, zekât sayesinde bütçelerimizi haramlardan koruyarak bereketli eylesin. Dareyn Saadeti lütfetsin.


Beyhan MEHMET
Kırcaali Bölge Müftüsü


DİĞER HABERLER